Honours Programme Delft

Het Honours Programme Delft is een uitdagend aanvullend onderwijsprogramma voor excellente studenten die meer aan kunnen dan het studieprogramma voorschrijft. Talentontwikkeling, initiatief nemen en zelfstandig onderzoek en/of projecten doen staan hierbij centraal. Inmiddels volgen ongeveer 400 bachelor en 200 masterstudenten verdeeld over de verschillende faculteiten, het programma. Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt talentontwikkeling van deze topstudenten door een bijdrage aan pilots.

Op dit moment werken wij binnen het Honours Programme Delft mee aan de volgende pilots:

Honours Kick Start Fund

Interfacultair

 

Docenten van de TU Delft kunnen via het Honours Kick Start Fund een bijdrage aanvragen om een nieuw vak te ontwikkelen of een bestaand vak te upgraden. Het Universiteitsfonds Delft financiert modules en biedt donateurs de kans zich te verbinden aan dit initiatief.

 

Persoonlijk Leiderschap: Studenten Hebben Dorst (SHD)

Interfacultair

 

SHD is een online studenten-platform dat tools biedt om talent optimaal te benutten en stress te verminderen. In 2016 is een handboek gepubliceerd. Het universiteitsfonds financierde het boek en ondersteunt het platform en de campagne financieel en in natura.

Innovation Lab: De Gelukkige Stad

Industrieel ontwerpen

 

Bij Innovation Lab onderzoeken deelnemers van drie universiteiten vanuit diverse disciplines manieren om geluk in de stad van de toekomst te faciliteren. Het Universiteitsfonds Delft levert een bijdrage in de ontwikkelingskosten en is medefinancier van het event.

 

Master Class Alternatief Bouwen

Bouwkunde

 

In deze onderwijspilot staan duurzaamheid, materiaalkunde, milieutechnologie, ontwerp & vormgeving, bouwtechnologie, cultuurhistorie en beleidsvoering centraal. Eindresultaat is een presentatie van een realistische bouwopgave. Het fonds financiert de reis- en onkosten.

/* */