ANBI-status

Het Universiteitsfonds Delft is een stichting met ANBI-status. Dit betekent dat giften die gedaan worden aan het Universiteitsfonds Delft mogelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

ANBI-gegevens
De officiële naam van het Universiteitsfonds Delft is Stichting Universiteitsfonds Delft. De stichting is ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 411.45.319 met het fiscale nummer 0027.60.502. Informatie over ons bestuur en het beloningsbeleid vindt u op de pagina Bestuur en onze doelstelling en het beleidsplan kunt u lezen op de pagina Missie. Wilt u meer informatie over onze uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording? Dan verwijzen wij u graag naar ons Jaarverslag.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u ook altijd contact met ons opnemen.