Executive Grant Committee

De Executive Grant Committee (EGC) bestaat uit vertegenwoordigers die door de faculteiten van TU Delft worden aangewezen. De commissie is bevoegd om de bestemming aan te wijzen van de door het bestuur ter beschikking gestelde gelden. Daarnaast beslist de commissie zelfstandig over het al dan niet toekenning van subsidies. Ben je student aan TU Delft en wil je aanvraag doen, kijk dan op www.tudelft.nl/fast.

Voorzitter J. Peterich
BK: Prof. V.H. Gruis
TPM: Drs.J.K. Dekker
AE: ir. J.A. Melkert
AS (builing 58, programmes LST, MST+ChmeE and NB): ir. P.L.J.Swinkels
AS (building 22, programmes TN+AP and SEC) dr. C.W.Hagen
CEG-CT: dr.ir. M.C.M. Bakker
CEG-TA: dr. M.E. Donselaar
IDE: prof.dr. P. Vink
EEMCS: prof.dr.ir. A. Smets
ME: prof.dr.ir. B.J. Boersma