Word Bedrijfsvriend

Als Bedrijfsvriend maakt u deel uit van een netwerk van bedrijven en Goede Vrienden die betrokken zijn bij TU Delft. Met uw steun kunnen we meer wetenschappers en studenten de kans geven om hun ambitie te verwezenlijken. Zo maken we samen baanbrekend en impactvol onderzoek, innovatief onderwijs, waardevolle talentontwikkeling en succesvol ondernemerschap mogelijk. Bedrijfsvriend wordt u door TU Delft voor minimaal drie jaar te steunen met € 2.500 per jaar. 

Als dank voor uw steun ontvangt u:

  • Een uitnodiging voor twee personen voor topevenementen van TU Delft;
  • Een uitnodiging voor twee personen voor het jaarlijkse Taste of Excellence Diner;
  • Het Vriendenbericht (2x per jaar) en de digitale nieuwsbrief (4x per jaar) waarin wij u op de hoogte brengen van wat wij met uw bijdrage hebben kunnen realiseren.
  • Vermelding van uw bedrijfslogo op het overzicht met onze Bedrijfsvrienden en andere communicatie-uitingen. 

drs. Ingrid Janssen