Periodieke schenking

Met een periodieke schenking geeft u een structurele gift aan het Universiteitsfonds Delft. Deze gift wordt schriftelijk vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst (PDF). Een voorwaarde hierbij is dat de looptijd minimaal vijf jaar is waarbij minimaal 1x per jaar een bedrag wordt gedoneerd. 

Het voordeel van een periodieke schenking
Als u kiest voor een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dit betekent dat u een deel van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst. Uw voordeel kan oplopen tot wel 49,5%; de hoogte is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd. U kunt een indicatie van het voordeel berekenen met de schenkcalculator. Op deze manier kunt u meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenking(en) of meer schenken zonder dat het u meer kost. De overeenkomst kost u niets en er komt geen notaris aan te pas. 

Hoe werkt het? 

  1. Bepaal welk bedrag per jaar u wilt doneren.
  2. Vul de schenkingsovereenkomst in (deze kunt u hier downloaden). 
  3. Mail de schenkingsoverenkomst naar Ufonds@tudelft.nl.
  4. Het Universiteitsfonds stuurt u na verwerking de overeenkomst weer terug. 
  5. Het transactienummer op de overeenkomst gebruikt u voor uw belastingaangifte.

Jacqueline Kalkman Baijens