Grants

Het Universiteitsfonds Delft verstrekt diverse grants aan TU Delft studenten, onderzoekers en alumni.

Studenten

Ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting

Het ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting biedt studenten en wetenschappers subsidies voor projecten, stages en onderzoek die in het belang van volkshuisvesting zijn.

Zo ondersteunt het fonds afstudeerstages. Hiermee kunnen studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft een stageplaats met vergoeding aanvragen. De student krijgt hiermee toegang tot een werkplek, begeleiding en het brede netwerk van woningcorporatie Woonbron. Studenten krijgen een stagevergoeding conform de voorwaarden van TU Delft: € 400 per maand, gedurende 6 maanden.

Daarnaast stelt het fonds studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft in staat om meer van hun afstudeerproject ten behoeve van volkshuisvesting te maken. Het fonds biedt subsidies voor diverse kosten die verbonden kunnen zijn aan het afstudeeronderzoek. Denk aan publicatiekosten, reizen die nodig zijn voor het afstudeeronderzoek en deelname aan conferenties. Tot een maximum van € 2.000.

FAST

Funding Ambitious TU Delft Students fonds (FAST) is er voor alle studenten van TU Delft. 

  • Plan je een studie in het buitenland? Of neem je deel aan een uitdagend onderzoeksproject in het buitenland?
  • Ben je van plan om deel te nemen aan een wedstrijd op het gebied van technologie en sociale impact?
  • Ga je je eigen onderzoek presenteren op een conferentie?
  • Ben je bezig met deelname aan een competitie gerelateerd aan technologie en social impact? 
  • Heb je een geweldig impactvol idee maar geen idee of het in aanmerking komt voor financiering? 

Kijk dan op www.tudelft.nl/fast of neem contact met ons op via fast-fund@tudelft.nl als je meer wilt weten.

Onderzoekers

Ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting

Subsidie voor onderzoekskosten

Bij het ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting kan wetenschappelijk personeel van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft een subsidie aanvragen voor onderzoekskosten die niet uit reguliere afdelingsmiddelen of projectgelden kunnen worden gedekt. Bijvoorbeeld voor bijzondere vormen van disseminatie (zoals video’s, webpagina’s, MOOCs, boekpublicaties) en/of additionele onderzoeksinspanningen. Tot een maximum van € 4.000.

Vragen? Mail ons via HWestrafonds@tudelft.nl of lees meer.