Ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting

Het ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting biedt studenten en wetenschappers van de faculteit Bouwkunde van TU Delft subsidies voor projecten, stages en onderzoek die in het belang van volkshuisvesting zijn.

Zo ondersteunt het fonds afstudeerstages. Hiermee kunnen studenten een stageplaats met vergoeding aanvragen. De student krijgt hiermee toegang tot een werkplek, begeleiding en het brede netwerk van woningcorporatie Woonbron. Studenten krijgen een stagevergoeding conform de voorwaarden van TU Delft:
€ 400 per maand, gedurende 6 maanden.

Daarnaast stelt het fonds studenten in staat om meer van hun afstudeerproject ten behoeve van volkshuisvesting te maken. Het fonds biedt subsidies voor diverse kosten die verbonden kunnen zijn aan het afstudeeronderzoek. Denk aan publicatiekosten, reizen die nodig zijn voor het afstudeeronderzoek en deelname aan conferenties. Tot een maximum van € 2.000. Van reiskosten in het kader van het afstudeeronderzoek vergoedt het fonds 50% van de kosten voor heen- en terugreis en overnachtingen, tot een maximum van € 500.

Ten derde kan wetenschappelijk personeel een subsidie aanvragen voor onderzoekskosten ten behoeve van volkshuisvesting die niet uit reguliere afdelingsmiddelen of projectgelden kunnen worden gedekt. Bijvoorbeeld voor bijzondere vormen van disseminatie (zoals video’s, webpagina’s, MOOCs, boekpublicaties) en/of additionele onderzoeksinspanningen. Tot een maximum van € 4.000.

Wil je een afstudeerproject, stage of onderzoek doen dat in het belang is van de volkshuisvesting en heb je behoefte aan extra ondersteuning, vul dan het online aanvraagformulier in!

 

Ir. Henk Westra

Beoordeling en uitvoering

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit een lid van het bestuur van Forum voor Volkshuisvesting, een docent van de afdeling Management in the Built Environment (Faculteit Bouwkunde, TU Delft) en een medewerker van Woonbron.
Criteria voor toekenning van aanvragen voor subsidies en de afstudeerstage zijn: belang voor de volkshuisvesting, duidelijkheid van de beoogde resultaten en onderbouwing van de verwachte uitgaven.
Over subsidieverstrekking en -voorwaarden voor kostenvergoeding wordt per email gecommuniceerd.
Aanvragers voor de afstudeerstage worden na een voorselectie uitgenodigd voor een gesprek met de beoordelingscommissie, waarna de commissie besluit over toekenning.

 

Over Henk Westra

Ir. Henk Westra ( 1943-2011) was een volkshuisvester in hart en nieren en heeft gedurende zijn leven vanuit verschillende functies  bijgedragen aan oplossingen voor onze woonvoorziening. Na zijn opleiding aan de Faculteit Bouwkunde van TU Delft, heeft hij op verschillende plekken in de Faculteit gewerkt waaronder als onderzoeker en docent en tijdelijk als waarnemend directeur van het RIW (Research Instituut voor de Woningbouw) en universitair hoofddocent bij de vakgroep Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing. Ook werd hij al kort na zijn afstuderen voorzitter van de Raad van Commissarissen (en later Voorzitter van het Bestuur) van de Algemene Woningbouwvereniging te Delft (dat via diverse fusies opgegaan is in Woonbron). Na een aantal jaren als Hoofd afdeling Wonen bij de Gemeente Utrecht en als directeur van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (wat later onderdeel is geworden van Platform 31) keerde hij in 2004 terug naar de Faculteit Bouwkunde. Hij heeft daar zijn  carrière afgesloten als docent in het Masterprogramma van de afdeling Real Estate and Housing (nu Management in the Built Environment) en veel afstudeerders begeleid. Daarnaast heeft Henk Westra tot na zijn pensioen vele bestuursfuncties op het terrein van de volkshuisvesting vervuld.

 

Aanvraag indienen voor het ir. Henk Westra Fonds voor de Volkshuisvesting

 

1)     Aanvragen afstudeerstage met vergoeding
Het fonds biedt studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft de mogelijkheid om een stage aan te vragen met een financiële vergoeding.

2)    Subsidie aanvraag afstudeerkosten
Het fonds biedt TU Delft studenten van de Faculteit Bouwkunde subsidies voor diverse kosten in verband met afstudeeronderzoek.

3)    Subsidie aanvraag voor onderzoek
Wetenschappelijk personeel van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft kan subsidie aanvragen voor onderzoekskosten die niet gedekt kunnen worden uit reguliere afdelingsmiddelen of projectgelden.