Marina van Dammebeurs

De Marina van Dammebeurs wordt jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde vrouwelijke alumni die afgestudeerd en/of gepromoveerd zijn aan de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente of Universiteit Wageningen. De beurs bedraagt € 9000,- en wordt mogelijk gemaakt door mevrouw dr. ir. Marina van Damme. In 1953 studeerde Marina van Damme af aan de TU Delft als chemisch technoloog en in 1965 promoveerde ze als eerste vrouwelijke ingenieur aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. 

Met deze beurs wil Marina van Damme jonge vrouwelijke ingenieurs in staat stellen zich verder te ontwikkelen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De beurs is bedoeld voor verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project in binnen- of buitenland.

Marina van Damme

De Marina van Damme beurs is mogelijk dankzij een schenking van mevrouw dr. ir. Marina van Damme. In 1953 studeerde Marina van Damme af aan de TU Delft als chemisch technoloog. In 1965 promoveerde ze als eerste vrouwelijke ingenieur aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Lees meer.

Uitreiking 2023

U bent van harte welkom!

Wanneer: 11 mei 2023, 13:00

Waar: TU Delft Aula

Aanmelden

Marina van Damme netwerk

Als winnares maak je automatisch deel uit van het Marina van Damme netwerk. Dit netwerk ondersteunt onder meer de jaarlijkse uitreikingen, inspireert de winnaressen door middel van bijeenkomsten en stimuleert techniek onder meisjes en jonge vrouwen middels voorlichting op scholen. Jaarlijks ontmoeten alle winnaressen van de Marina van Damme beurs elkaar onder de appelboom in de tuin van mevrouw Van Damme. Dit zijn niet alleen de winnaressen van de TU Delft, maar ook de winnaressen van de andere universiteiten waar de beurs wordt uitgereikt: Twente, Eindhoven en vanaf 2018 ook Wageningen.

Meer lezen over het Marina van Damme Netwerk? Bezoek de website: www.marinavandammenetwerk.nl