Steun baanbrekend onderzoek

Wetenschappers en studenten van TU Delft werken dagelijks aan oplossingen die de kwaliteit van het leven van een groot aantal mensen beïnvloeden. Om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken, ondersteunt het Universiteitsfonds onderzoeken met grote maatschappelijke waarde die extra steun nodig hebben en waarin overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. U kunt kiezen uit een van de volgende onderzoeksprojecten.

Klimaat & Energietransitie

We staan in Nederland aan het begin van een enorme energietransitie. Om onze CO2-uitstoot te verminderen, de opwarming van de aarde te beperken en hiermee een leefbare planeet achter te laten voor toekomstige generaties. Dag in dag uit werken wetenschappers aan de TU Delft aan projecten die dit proces versnellen. Met de campagne ‘Tech for Energy’ draagt het Universiteitsfonds Delft bij aan deze onderzoeken en aan de ambitie van de universiteit om hierin in Nederland een voortrekkersrol te nemen. 

Gezondheid & Gezondheidszorg

Door toenemende vraag, tekort aan zorgpersoneel en stijgende kosten staat het zorgsysteem onder druk. Het moet efficiënter en effectiever en dat is waar Delftse technologie een groot verschil gaat maken. 

Technologie voor ontwikkelingslanden