Nalaten

Wilt u iets bijzonders nalaten?

Ook na uw leven kunt u bijdragen aan de toekomst van TU Delft. In een testament kunt u bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt in geval van overlijden. Met uw nalatenschap kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers aan TU Delft zich ontwikkelen en op hun beurt een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Vrij van successiebelasting
Het Universiteitsfonds Delft heeft een zogeheten ANBI-status: u hoeft geen successiebelasting over uw legaat of erfstelling te betalen. Wat u nalaat komt volledig ten goede aan het doel van uw keuze. 

Erfenis
De notaris kan een erfenis voor u vastleggen in een testament. U kunt het Universiteitsfonds Delft ook benoemen tot erfgenaam of als een van uw erfgenamen naast bijvoorbeeld familieleden of andere goede doelen. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld over de erfgenamen.

Legaat
In het geval van een legaat laat u een duidelijk omschreven geldbedrag of goed na aan het Universiteitsfonds Delft.

Combinatie met schenken bij leven
Een combinatie van een schenking bij leven dat na overlijden wordt aangevuld vanuit de nalatenschap is ook mogelijk. Zo ziet u wat er met uw geld gebeurt en heeft u hier bij leven al plezier van.

Vraag de brochure aan

UfD - Brochure Nalaten

Brochure Nalaten

U kunt hier een gratis brochure met informatie over schenken en nalaten aan TU Delft aanvragen. Nadat u dit formulier heeft ingevuld, krijgt u een downloadlink voor de brochure. U kunt ook aangeven dat u de brochure per post wilt ontvangen.

Brochure

Ik heb kennis genomen van het Privacy Statement en stem er mee in dat Universiteitsfonds Delft overeenkomstig haar statement omgaat met de gegevens die ik het Universiteitsfonds Delft verstrek.

Akkoord

Machteld von Oven