Nalaten

Wilt u iets bijzonders nalaten?

Ook na uw leven kunt u bijdragen aan een betere toekomst. In een testament kunt u bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt in geval van overlijden. Met uw nalatenschap kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers aan TU Delft zich ontwikkelen en op hun beurt een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Vrij van successiebelasting
Het Universiteitsfonds Delft heeft een zogeheten ANBI-status: u hoeft geen successiebelasting over uw legaat of erfstelling te betalen. Wat u nalaat komt volledig ten goede aan het doel van uw keuze. 

Erfenis
De notaris kan een erfenis voor u vastleggen in een testament. U kunt het Universiteitsfonds Delft ook benoemen tot erfgenaam of als een van uw erfgenamen naast bijvoorbeeld familieleden of andere goede doelen. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld over de erfgenamen.

Legaat
In het geval van een legaat laat u een duidelijk omschreven geldbedrag of goed na aan het Universiteitsfonds Delft.

Combinatie met schenken bij leven
Een combinatie van een schenking bij leven dat na overlijden wordt aangevuld vanuit de nalatenschap is ook mogelijk. Zo ziet u wat er met uw geld gebeurt en heeft u hier bij leven al plezier van.

Vraag de brochure aan

U kunt hier een gratis brochure met informatie over schenken en nalaten aan TU Delft aanvragen. Nadat u dit formulier heeft ingevuld, krijgt u een downloadlink voor de brochure. U kunt ook aangeven dat u de brochure per post wilt ontvangen.


UfD - Brochure Nalaten

Brochure Nalaten
Brochure per post ontvangen

Ik heb kennis genomen van het Privacy Statement en stem er mee in dat Universiteitsfonds Delft overeenkomstig haar statement omgaat met de gegevens die ik het Universiteitsfonds Delft verstrek.

Akkoord

Informatiebijeenkomst Schenken en Nalaten

Voor iedereen die overweegt te geven of na te laten aan TU Delft organiseert Universiteitsfonds Delft op maandag 26 februari 2024 van 11:00 tot 14:00 uur (tijden onder voorbehoud) een informatiebijeenkomst over fiscaal vriendelijk schenken, nalaten en erfrecht in de TU Delft Library.

Tijdens deze bijeenkomst beantwoordt notaris mr. Mariëlle Lindeboom vragen en vertelt zij meer over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. Naast de praktische informatie die we delen, kunt u luisteren naar dr. Dimphna Meijer, die vertelt over haar onderzoek naar hersenaandoeningen, zoals parkinson of alzheimer.

Lees hier meer en meld u aan.

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Machteld von Oven