Veilig drinkwater voor iedereen

Toegang tot veilig drinkwater is een wereldwijde uitdaging, met name in ontwikkelingslanden.

Dit urgente probleem vraagt om nieuwe, slimme oplossingen voor de verwijdering van een breed scala aan drinkwaterverontreinigingen, zoals arsenicum, fluoride, pathogenen en antibioticaresistente genen.

Steun dit onderzoek

Met uw steun kan het onderzoek naar veilig drinkwater voor iedereen verder worden ontwikkeld.

Doneer jaarlijks Doneer eenmalig


Met het nieuwe TU Delft Global Drinking Water programma versnelt dr. Doris van Halem de ontwikkeling van nieuwe drinkwatertechnologieën. Vroegtijdig veldonderzoek in ontwikkelingslanden speelt daarbij een belangrijke rol. De combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek in het Water Lab van de TU Delft èn hands-on veldonderzoek heeft bewezen de technologieontwikkeling te versnellen, evenals de betrokkenheid van lokale eindgebruikers te bevorderen en de acceptatie van nieuwe technologieën te stimuleren.

Het programma is gestart met PhD-projecten in Nicaragua, Bangladesh en India. De projecten zijn bedoeld om BSc en MSc studenten Civiele Techniek, van zowel de TU Delft als de betrokken landen, te helpen ​​om het project te versterken en lokale capaciteitsopbouw te stimuleren. Op dit moment investeert het programma in een mobiel waterlab - 'een waterlab in een koffer' - om het meten van verschillende waterkwaliteitsparameters in het veld mogelijk te maken.

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt baanbrekend onderzoek met grote maatschappelijke impact en draagt met dit onderzoek bij aan Sustainable Development Goal # 6 van de Verenigde Naties: "schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen". Wilt u onze onderzoekers helpen om veilig drinkwater voor iedereen te realiseren? Doe mee met het oplossen van deze wereldwijde uitdaging!

/* */