In de media

18 augustus 2020

Erik Faber in Binnenlands Bestuur: 'De experts zitten in onze samenleving’

Erik Faber in Binnenlands Bestuur: 'De experts zitten in onze samenleving’

De dorpen langs de Friese Ijsselmeerkust keerden zich tegen windmolenpark Nij Hiddum-Houw. De provincie zette door. Hoe krijg je de gefrustreerde bewoners nu nog betrokken bij de regionale energiestrategie? Súdwest-Fryslân geeft ze carte blanche en geeft plaatselijke bewoners het voortouw met behulp van Participatieve Waarde Evaluatie (PWE).

27 juli 2020

Niek Mouter in Het Parool over lokale lockdowns

Niek Mouter in Het Parool over lokale lockdowns

Als het coronavirus ergens oplaait, zijn lokale maatregelen het devies. Zo beperk je de impact op de economie, maar heeft het wel nut in het kleine Nederland?

02 juli 2020

Niek Mouter in diverse media over participatie van burgers in Súdwest-Fryslân

Niek Mouter in diverse media over participatie van burgers in Súdwest-Fryslân

De Participatieve Waarde Evaluatie, ontwikkeld door Niek Mouter van de TU Delft, laat inwoners op de stoel van bestuurders zitten. Ze krijgen zo inzicht in de keuzeprocessen en kunnen meedenken over verschillende opties om de energietransitie vorm te geven.

02 juli 2020

Niek Mouter op Radio NPO4 over burgerparticipatie

Niek Mouter op Radio NPO4 over burgerparticipatie

In het interview spreekt Niek Mouter over de methodiek Participatieve Waarde Evaluatie en hoe die wordt ingezet om de mening van burgers over corona te onderzoeken.

16 juni 2020

PWE in Klimaatakkoord.nl over regionale energiestrategieën

De 30 regionale energiestrategieën (RES) vormen volgens debatleider Ed Nijpels (voorzitter van het Voortgangsoverleg) een kern van het Klimaatakkoord. Hier komt de benodigde groei van de lokale duurzame energievoorziening samen met de opgave om daarvoor ook draagvlak te krijgen. Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) kan hierin een rol spelen.