Archief

53281 resultaten

27 april 2022

Koninklijke onderscheiding voor Paulien Herder

Koninklijke onderscheiding voor Paulien Herder

Professor Paulien Herder, decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), heeft op 26 april 2022 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het zogenoemde lintje is een beloning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving. Paulien Herder is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

26 april 2022

Van lichtvlek tot superscherp beeld

Van lichtvlek tot superscherp beeld

Met een speciale lichtmicroscoop gedetailleerde 3D-opnames maken van eiwitten in levende cellen, zonder die cellen te beschadigen. Dat wil Sjoerd Stallinga, winnaar van een ERC Advanced grant van 2,3 miljoen euro, voor elkaar krijgen. Daarvoor gaat hij samples nanometer voor nanometer scannen met een uitgekiend 3D-lichtpatroon. Een aanpak waarvoor samenwerking tussen verschillende disciplines nodig is.

26 april 2022

ERC Advanced Grant voor chemische droomreacties met enzymen

ERC Advanced Grant voor chemische droomreacties met enzymen

Een van de grote maatschappelijke uitdagingen van nu is dat de chemische industrie nog altijd aanzienlijke hoeveelheden energie en grondstoffen verbruikt. “Dit is een wereldwijd probleem van de meeste, zo niet alle chemische stoffen die fabrieken nu produceren”, aldus onderzoeker Frank Hollmann. Hij heeft een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro van de Europese Unie gekregen om dit probleem in de komende vijf jaar aan te pakken, door enzymen als katalysator voor chemische reacties te ontwikkelen.

19 april 2022

Bacteriën afluisteren met drumvel van grafeen

Bacteriën afluisteren met drumvel van grafeen

Een team onderzoekers van de TU Delft, onder leiding van dr. Farbod Alijani, heeft het minimale geluid van een enkele bacterie opgevangen met behulp van grafeen. Hun onderzoek is nu gepubliceerd in Nature Nanotechnology.

15 april 2022

Nationaal Groeifonds financiert Cellulaire Agricultuur

Nationaal Groeifonds financiert Cellulaire Agricultuur

Het Nationaal Groeifonds van het kabinet kent een voorwaardelijke financiering van 60 miljoen euro toe aan het Cellulaire Agricultuur consortium, dat als doel heeft om eiwitrijk voedsel uit gecultiveerde cellen te produceren en meer op de kaart te zetten. De TU Delft is een van de grondleggers van het consortium, met onderzoeker Marcel Ottens als trekker van de onderzoekswerklijn. De TU Delft vormt samen met de bedrijven PlanetBio, DSM, Meatable, CE Delft en anderen een Delftse hub voor dit nieuwe werkveld.

14 april 2022

Groeifonds geeft duurzame luchtvaart en nieuwe generatie hightech een boost

Groeifonds geeft duurzame luchtvaart en nieuwe generatie hightech een boost

14 april 2022

Rubiconbeurs voor Jochem Vink

Rubiconbeurs voor Jochem Vink

Jochem Vink (Bionanoscience) heeft van NWO een Rubiconbeurs ontvangen, waardoor hij de kans krijgt om onderzoekservaring op te doen bij een buitenlandse topinstelling. Zijn onderzoek zal gaan over nuttige schimmels die ziekteverwekkers aantrekken. Hij is een van 22 onlangs gepromoveerde onderzoekers aan wie de felbegeerde financiering is toegekend.

14 april 2022

NWO Veni-beurs voor Robin de Kruijff

NWO Veni-beurs voor Robin de Kruijff

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Veni-subsidie toegekend aan onderzoeker Robin de Kruijff van het Reactor Instituut Delft, voor haar onderzoek naar een nieuw soort radionuclide generator. Zo’n generator kan onder meer de wereldwijde bottleneck bij kankeronderzoek helpen ondervangen. Bovendien is het de eerste recyclebare generator in zijn soort. “Ik hoop dat mijn nieuwe soort generator uiteindelijk zorgt dat diagnostische behandelingen veel meer toegankelijk worden en minder afhankelijk zijn van een paar reactoren”, aldus De Kruijff.

11 april 2022

Veni’s voor negen Delftse toponderzoekers

Veni’s voor negen Delftse toponderzoekers

Nog eens 78 veelbelovende jonge wetenschappers ontvangen van NWO Veni-financiering van maximaal 280.000 euro. Het gaat om zestig onderzoekers uit het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en achttien uit de Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), die de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder kunnen ontwikkelen. De Veni’s voor de domeinen ENW en ZonMW werden in december 2021 bekend gemaakt.

08 april 2022

TU Delft en TNO maken industrie klaar voor opschalingsfase schone fabriek

TU Delft en TNO maken industrie klaar voor opschalingsfase schone fabriek

Tekorten aan olie en gas laten niet alleen de prijzen van gas en benzine maar ook van kunststof, medicijnen en cosmetica stijgen. Om onze maatschappij minder afhankelijk te maken van fossiele bronnen en klimaatverandering tegen te gaan, moet de chemische industrie radicaal veranderen. De afgelopen jaren hebben TU Delft en TNO het fundament gelegd voor schonere productieprocessen voor de chemische industrie. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband e-Chem zetten ze de volgende stap: het daadwerkelijk bouwen van de schone fabriek van de toekomst.