Nieuwe jas voor Reactor Instituut Delft

Nieuws - 07 november 2019 - Communication TNW

Het Reactor Instituut Delft (RID) van de TU Delft krijgt een nieuwe jas in de vorm van nieuwe koepelbeplating. Hiervoor wordt vanaf 4 november rondom de koepel een steiger gebouwd. Vanwege de vorm van de koepel is het bouwen van de steiger specialistisch werk. Dit duurt enkele weken. Naar verwachting zijn in het tweede kwartaal van 2020 alle 1.200 platen vervangen.

Waarom
De aluminium platen, de buitenste schil van de koepel van het RID, zijn aan het einde van hun technische levensduur. Daarom worden ze vervangen. Met de vernieuwing krijgt de koepel ook weer een nieuwe, frisse uitstraling.

Modernisering onderzoeksreactor

Ook binnenin de koepel vinden werkzaamheden plaats. Daar wordt de komst van een koude neutronenbron in het hart van de onderzoeksreactor voorbereid. Dit staat los van de nieuwe buitenkant, maar vindt in dezelfde periode plaats. Door de modernisering van de onderzoeksreactor, genaamd OYSTER, kunnen onderzoekers de komende decennia geavanceerder onderzoek doen voor de gezondheidszorg, energietransitie en de (materiaal)industrie. Het brede toepassingsgebied loopt van medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker, batterijen en zonnecellen tot aan betere staalsoorten.

Met het programma OYSTER (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation) zal de Delftse onderzoeksreactor een stuk preciezer en breder inzetbaar worden, zodat de reactor nog beter kan voldoen aan vragen vanuit de wetenschappelijke wereld en vanuit de markt. Het Reactor Instituut Delft is samen met de afdeling Radiation, Science & Technology (RST) ruim 50 jaar het Nederlandse kenniscentrum voor aan straling gerelateerd onderzoek en onderwijs.

Actueel onderzoek

Een voorbeeld van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderzoeksreactor is batterijenonderzoek. Prof. Marnix Wagemaker heeft kortgeleden zijn intreerede uitgesproken over zijn onderzoek naar batterijen. Kijk hier voor meer informatie en onderzoek bij het RID.