Op de TU Delft voeren we onderzoek uit om betere en slimmere technologieën te ontwikkelen teneinde een antwoord te kunnen bieden op wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast geven we training en onderwijs aan de toekomstige generatie digitale professionals en maken we gebruik van digitale technologieën om de kwaliteit van (onze) onderwijsprogramma's verder te verbeteren. Samen met onze stakeholders geven we op verantwoorde wijze vorm aan onze digitale maatschappij.

Financiering wordt verdubbeld

De activiteiten met betrekking tot AI (kunstmatige intelligentie), data & digitalisatie van de TU Delft worden door een groot aantal onderzoekers en docenten verzorgd. Nu we ons voor tal van grote wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen geplaatst zien, zal de TU Delft het huidige budget voor deze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten bijna verdubbelen, tot 70 miljoen euro per jaar. Dit geld wordt voor nieuw talent en nieuwe laboratoria gebruikt; voor aanvullende onderwijsprogramma's voor bachelor- en masterstudenten en promovendi en programmaoverstijgende training; voor versnelde onderwijsinnovatie; aanvullende faciliteiten en technische, engineering- en valorisatie-ondersteuning; intensivering van samenwerkingsverbanden, partnerships en netwerken; en uitbreiding van regionale samenwerking. Via het TU Delft AI Initiative, zorgt het AIDU programma (het Delftse programma voor onderzoek en onderwijs in AI, data en digitalisatie) voor verbinding en uitvoering van deze investeringen en aanvullende inspanningen.

Toonaangevende regio

We hebben een regionale alliantie opgezet voor AI, Data & Digitalisatie, waarbij de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden zijn betrokken, evenals de universitaire medische centra Erasmus MC en LUMC. We werken momenteel aan de ontwikkeling van een grootschalig onderwijsprogramma dat gericht is op het versterken van onze gecombineerde vaardigheden op dit gebied, waarmee potentieel 85.000 studenten worden bereikt. Naar verwachting zal onze regionale alliantie ook haar krachten bundelen op het gebied van onderzoek en valorisatie.

Stories of Artificial Intelligence