Prof.dr. J.C. Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling – Afdeling Management in the Built Environment 

“Verbind gebiedsontwikkeling met andere maatschappelijke opgaven. Blijf niet hangen in het debat over rood of groen, maar koppel bouwplannen aan ecologische doelstellingen, energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit en het gebruik van big data. Als we daarvoor nieuwe, toepasbare concepten kunnen ontwikkelen, is mijn missie geslaagd.”

Als hoogleraar Gebiedsontwikkeling houdt Verdaas steeds de brede maatschappelijke context voor ogen houden. Grote thema’s voor de komende decennia die zich ruimtelijk vertalen zijn onder andere de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Verdaas ziet hierin kansen voor een coördinerende rol van de overheid, zodat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn en waar investeringen kunnen renderen. Tegelijkertijd ziet hij kansen in het betrekken van marktpartijen bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), om zo kennis, inzicht en toepassingen in het vakgebied verder te kunnen ontwikkelen. De verbinding tussen gebiedsontwikkeling en andere grote maatschappelijke opgaven creëert het nodige perspectief om na te denken over hoe het grote geheel straks functioneert. 

Door de input van collega-wetenschappers en de achterban van de SKG in te zetten, kunnen nieuwe perspectieven worden geschetst waarbij de bouwopgave wordt gekoppeld aan ecologische waarden. Ook de verbinding met digitalisering en big data zal met de opkomst van smart cities nieuwe kansen bieden. Zo kunnen concepten worden ontwikkeld voor duurzame stedelijke gebieden.  

Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in zowel de wetenschap en de praktijk als bij de overheid. In al zijn ambtelijke en bestuurlijke functies heeft hij zich bezig gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen. Per 1 december 2023 is Co Verdaas benoemd tot Deltacommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. 
Hij  studeerde planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde op een onderzoek naar het functioneren van het planstelsel in Nederland. Co Verdaas werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle en een woningcorporatie, was lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatssecretaris voor Landbouw en Natuur op het ministerie van Economische Zaken. Hij was tevens dijkgraaf van Waterschap Rivierenland.

Meer informatie

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 

Financiering leerstoel:

  • Technische Universiteit Delft
  • Stichting gebiedsontwikkeling

Co Verdaas