Contracteren

Docent: mr.ir. F.M. van Cassel – van Zeeland, advocaat civiel bouwrecht
Taal: Nederlands 
Duur: 1 dagdeel
Prijs: €100,- (excl. BTW)
Maximum aantal deelnemers: 30
Datum: 19 maart 2020 (’s ochtends) 

Kennis van bijzondere aspecten van het contracteren is nodig voor het zelf aangaan van overeenkomsten, maar ook om de opdrachtgever te adviseren. De architect is in de praktijk immers vaak degene die het ‘dichtst’ bij de opdrachtgever staat voorafgaande en tijdens de realisering van een bouwproject.

Eindtermen

Door het volgen van deze cursus werk je aan het behalen van eindterm 2 van de Regeling Beroerpservaringsperiode:’ Is bekend met het aangaan van zakelijke overeenkomsten en van selectie- en aanbestedingsprocedures betrekking hebbend op de praktijk van de ontwerper of adviseur. Tevens doe je kennis op van (contract) onderhandelingen, kennis nemen van de beroepsregeling (DNR, CR) en begrijpen wanneer welke toe te passen, inzicht verwerven in aspecten als verzekeringen, auteursrecht, rechtsbijstand, rol en positie ontwerper, kennisnemen van selectievormen, kennis nemen van contracten, kennis hebben van (nieuwe vormen van) financiering, inzicht verwerven in het opstellen van een offerte (inhoudelijk betoog, projectplanning en kosten).

Aanvullend werk je aan de eindtermen behorende bij de ‘Grondhouding’, meer in het bijzonder ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Communicatie’.

Doelgroep

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Leerdoelen
 • Kennis van relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende het aangaan van overeenkomst
 • Kennis van relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende de uitvoering van de overeenkomst (nakoming en niet-nakoming)
 • Kennis van de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011) en CR (Consumentenregeling)
Inhoud

In deze module wordt in het eerste deel de theorie van het contracteren behandeld aan de hand van de wet en de DNR 2011. In het tweede deel wordt het contracteren vanuit praktijkperspectief behandeld. Het gaat hierbij om onderwerpen als: 

 • Hoe komt een geldige overeenkomst tot stand?
 • Hoe om te gaan met de algemene voorwaarden als de DNR 2011?
 • Wat voor afspraken bevat de DNR 2011?
 • Wat moet van tevoren en tijdens de looptijd door architect en opdrachtgever worden besproken?
 • Hoe om te gaan met wijzigingen?
 • Wat te doen als er een fout is gemaakt?
 • Wat zijn de bijzonderheden van de CR?
 • Wanneer kiezen voor de CR?
Lesmateriaal

Deelnemers moeten beschikken over de DNR 2011 (herzien 2013), de daarbij horende toelichting en de CR. Deze zijn te downloaden bij de BNA. Het hoofdstuk over de adviesovereenkomst uit het boek: Praktijkboek contracteren in de bouw wordt voorafgaand aan de module naar de deelnemers gemaild. 

Werkvorm

De docent geeft korte introducties over deelonderwerpen. Daarbij worden het wettelijke kader, algemene voorwaarden en jurisprudentie besproken. Er is gelegenheid voor cursisten om praktische ervaringen in te brengen. Daardoor leren cursisten ook van elkaar. Tijdens de cursus wordt gezamenlijk een casusopdracht gemaakt en besproken.

Najaar 2020

In het najaar 2020 worden er geen beroepservaringsmodules aangeboden.