Climate Action

Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen we onze leefomgeving, dat staat als een paal boven water. Klimaatverandering hebben we dus zelf in de hand. We moeten het zoveel mogelijk beperken (mitigatie) en ons leren aanpassen waar dit niet kan (adaptatie).

Als TU Delft gaan we ons daar volop voor inzetten. We gaan werken aan de kennis die we nodig hebben om het klimaat op regionaal en wereldwijd niveau beter te begrijpen. We gaan ook werken aan innovaties die ons kunnen helpen bij de overgang naar niet-fossiele brandstoffen of bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het probleem is complex en urgent, maar we hebben geen andere keuze dan optimistisch te zijn en al onze capaciteiten te gebruiken om de uitdaging aan te gaan, via onze onderwijsprogramma's en ons onderzoek.

Voor meer informatie, zie:

Onze belangrijkste onderzoeksthema's zijn:

Onze visie op Climate Action komt voort uit tientallen jaren onderzoek van over de hele universiteit. In het Climate Action-programma bouwen we verder aan die onderzoeksgebieden waar we al sterk in zijn en bekijken we waar we nog sterker in moeten worden om onze (inter)nationale reputatie als klimaatuniversiteit hoog te houden.

Climate Action Nieuws

09 januari 2024

Oude tijden herleven voor klimaatadaptatie

Oude tijden herleven voor klimaatadaptatie

Extreme regenbuien worden steeds extremer en periodes van droogte komen steeds vaker voor. Om de Nederlandse delta leefbaar te houden zullen er aanpassingen nodig zijn, zoals extra waterbuffers. Nederland kent een geschiedenis van strijd tegen het water, maar maakt ook gretig gebruik van het water. Wat kunnen we leren van ons erfgoed? Erik Mostert, docent en onderzoeker Watermanagement bij de TU Delft, ontwikkelde verschillende strategieën voor de provincie Zuid-Holland om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering. Inspiratie daarvoor was afkomstig van Nederlands erfgoed: trekvaarten.

09 januari 2024

Studenten ‘Quick Reaction’ Team binnenkort klaar voor veldmetingen bij extreme weersverschijnselen

Studenten ‘Quick Reaction’ Team binnenkort klaar voor veldmetingen bij extreme weersverschijnselen

Extreem weer komt steeds vaker voor. Waar meetcampagnes nu slechts incidenteel plaatsvinden, staat straks de ‘Delta Quick Reaction Student Squad’ van TU Delft altijd in de startblokken om het veld in te gaan bij extreme weersverschijnselen. Dit team gaat metingen doen aan rivieren en kusten onder stormachtige of juist extreem droge omstandigheden. De schat aan open-source data die de meetcampagnes opleveren, is van groot belang voor het onderzoek naar de impact van klimaatverandering en om de delta leefbaar te houden met passende maatregelen.

06 december 2023

Beslissend moment voor de mensheid nu kantelpunten in Earth systems en de samenleving versnellen

Beslissend moment voor de mensheid nu kantelpunten in Earth systems en de samenleving versnellen

Het rapport stelt dat de huidige wereldwijde beleidsaanpak niet voldoende is voor de uitdagingen die versnellende kantelpunten met zich meebrengen.

30 november 2023

Onderzoekers pleiten voor gidsrol Nederland in wereldwijde methaanmonitoring

Onderzoekers pleiten voor gidsrol Nederland in wereldwijde methaanmonitoring

Op de COP28 in Dubai willen landen nieuwe afspraken maken om emissies terug te dringen. Daarvoor is het nodig om de bronnen te identificeren. Nederland heeft veel ervaring met satellieten die methaanuitstoot monitoren. Onderzoekers van SRON, KNMI, TNO en TU Delft zien met hun huidige ruimte-instrument TROPOMI enorme methaanpluimen boven vuilnisbelten en fossiele brandstofwinning.

28 november 2023

Seed funding TU Delft Climate Action Programme awards 13 researchers

Seed funding TU Delft Climate Action Programme awards 13 researchers

For the first half year of 2023, the TU Delft Climate Action Programme has granted 9 applications for the Seed Fund. The researchers come from the faculties CEG, TPM and 3ME.