Climate Action

Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen we onze leefomgeving, dat staat als een paal boven water. Klimaatverandering hebben we dus zelf in de hand. We moeten het zoveel mogelijk beperken (mitigatie) en ons leren aanpassen waar dit niet kan (adaptatie).

Als TU Delft gaan we ons daar volop voor inzetten. We gaan werken aan de kennis die we nodig hebben om het klimaat op regionaal en wereldwijd niveau beter te begrijpen. We gaan ook werken aan innovaties die ons kunnen helpen bij de overgang naar niet-fossiele brandstoffen of bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het probleem is complex en urgent, maar we hebben geen andere keuze dan optimistisch te zijn en al onze capaciteiten te gebruiken om de uitdaging aan te gaan, via onze onderwijsprogramma's en ons onderzoek.

Voor meer informatie, zie:

Onze belangrijkste onderzoeksthema's zijn:

Onze visie op Climate Action komt voort uit tientallen jaren onderzoek van over de hele universiteit. In het Climate Action-programma bouwen we verder aan die onderzoeksgebieden waar we al sterk in zijn en bekijken we waar we nog sterker in moeten worden om onze (inter)nationale reputatie als klimaatuniversiteit hoog te houden.

Climate Action Nieuws

06 december 2019

Regen meten op straatniveau

Regen meten op straatniveau

Ondergelopen straten in grote, dichtbevolkte steden lijken steeds vaker voor te komen. Tijdens hevige buien loopt het water niet goed weg of de riolen kunnen het water niet aan. Waar en wanneer overlast zal ontstaan, kunnen we op dit moment niet goed voorspellen. Zeker in dichtbevolkte steden, waar de bestrating per wijk verschilt en waar diverse afwateringsystemen zijn, is voorspellen lastig. Daarom willen onderzoekers met radars regen nauwkeuriger waarnemen, met sensoren in riolering de waterstand monitoren en wateroverlastobservaties van bewoners in de stad beter in kaart brengen. Deze informatie probeert Marie-Claire ten Veldhuis in diverse projecten op te halen. Haar doel is om nauwkeuriger te voorspellen of straten wel of niet onder water komen te staan.

02 december 2019

Over waterlust en overlast

Over waterlust en overlast

Betrouwbaar drinkwater uit de kraan, goede zuivering van afvalwater en droge voeten. Dat verwachten we in Nederland en daar zijn we aan gewend. Maar ondergelopen huizen, overstroomde riolen en onbegaanbare wegen komen steeds vaker voor. Zo kampte de Randstad de laatste tijd met ernstige wateroverlast. Het KNMI voorspelt dat het aantal extreme buien deze eeuw verder toeneemt door de temperatuurstijging van de aarde. Daar is de infrastructuur voor water in onze steden niet op uitgerust, waarschuwt hoogleraar Jules van Lier. Hij pleit voor slimmere oplossingen en een nieuw paradigma voor onze waterinfrastructuur onder de noemer Urban Water Infrastructure.

30 november 2019

Zakkend water en zeespiegelstijging

Zakkend water en zeespiegelstijging

Caroline Katsman ontving in 2014 een Vidi-beurs voor onderzoek naar de invloed van oceaanwervels op het zinken van oppervlaktewater. Hoe staat het er twee jaar later voor? “Dit wordt een oogstjaar; er zitten een aantal publicaties in de pijplijn”, aldus Katsman.

27 november 2019

Luchtvervuiling per straat meten

Luchtvervuiling per straat meten

"Mijn onderzoek richt zich op het gebruik van remote sensing data voor het verbeteren van het modelleren van de luchtkwaliteit in vervuilde gebieden, zoals de Rijnmond regio bij Rotterdam. Qua luchtvervuiling staat dat gebied bekend als de regio met de hoogste luchtvervuiling van Nederland. Alles zit daar op elkaar gepakt: verkeer, energiecentrales, scheepvaart, industrie. Deze regio is in Nederland het meest relevant voor onderzoek naar het bepalen van luchtvervuiling. Overigens richten we ons ook op het buitenland: we willen onze aanpak ook inzetten in New Delhi, één van de meest vervuilde steden ter wereld.

25 november 2019

BRIGAID: Oplossingen voor een extremer klimaat

BRIGAID: Oplossingen voor een extremer klimaat

Klimaatwetenschappers verwachten dat in de toekomst vaker droogtes, overstromingen en extremer weer voor zullen komen door het verder opwarmen van de aarde. Het ambitieuze onderzoeksproject BRIGAID (Bridging the Gap for Innovations in Disaster Resilience), waarmee Europese universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven afgelopen mei van start gingen, richt zich op het vinden van nieuwe oplossingen voor deze natuurrampen. Doel van het project is het ondersteunen en ontwikkelen van innovatieve technieken die het hoofd kunnen bieden aan de dreiging van vaker voorkomend natuurgeweld. In het veelzijdige onderzoeksprogramma is een belangrijke rol weggelegd voor de TU Delft. Prof. dr. ir. Bas Jonkman (39), hoogleraar Integrale Waterbouwkunde bij CiTG, heeft de leiding over het vierjarige onderzoeksproject.


Climate Action Nieuws

22 februari 2024

Natuurlijke waterbuffers tot op de bodem onderzocht

Natuurlijke waterbuffers tot op de bodem onderzocht

Bij maatregelen voor waterberging of -afvoer wordt steeds vaker gekozen voor nature based solutions. Maar hoe zo’n natuurlijke oplossing zich over langere tijd ontwikkelt, weten we eigenlijk nauwelijks. Met twee proefopstellingen in Flood Proof Holland gaat hydroloog Thom Bogaard met studenten en andere onderzoekers ten minste tien jaar onderzoek doen naar langetermijneffecten van nature based solutions. Behalve een plek voor langdurig onderzoek in de buitenlucht moeten de proefopstellingen ook een broedplaats worden voor multidisciplinaire kruisbestuivingen.

16 februari 2024

Programma voor groen staal ontvangt officiële goedkeuring en kan van start

Programma voor groen staal ontvangt officiële goedkeuring en kan van start

Het programma Groeien met Groen Staal heeft op 12 februari de officiële goedkeuring ontvangen voor een subsidie van meer dan 100 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Zo’n 22 miljoen euro hiervan is bestemd voor de TU Delft. Het programma heeft tot doel wetenschappelijke kennis en technologie te ontwikkelen voor duurzame staalproductie.

12 februari 2024

Robuust reactorontwerp om de productie van biomoleculen te vereenvoudigen

Robuust reactorontwerp om de productie van biomoleculen te vereenvoudigen

TU Delft en Delft Advanced Biorenewables (DAB) zijn bezig met de lange termijnontwikkeling van een goedkope en robuuste geïntegreerde bioreactor speciaal voor de productie van biobrandstofprecursoren en chemische en andere bouwstenen die een gemeenschappelijk 'olieachtig' gedrag hebben van niet mengbaar zijn met waterige fasen zoals fermentatiebouillon. Het onderzoek van Rita da Costa Basto richtte zich op de belangrijke elementen van het geïntegreerde productieproces van koolwaterstoffen via de fermentatieve route zoals coalescentie en fasescheiding. Zij promoveerde op dit onderwerp op donderdag 11 januari 2024 in Delft.

08 februari 2024

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

'Mensen die rond een testlocatie voor vliegerenergie in Duitsland wonen ervaren daarvan dezelfde geluids-, milieu- en veiligheidseffecten als van het dichtstbijzijnde reguliere windmolenpark. Het vliegersysteem scoort wel beter op visuele effecten.' Dit zijn de belangrijkste conclusies van een vernieuwend onderzoek naar de sociale gevolgen van vliegerenergie door promovenda Helena Schmidt van de TU Delft, in samenwerking met de Medical School Hamburg.

01 februari 2024

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Op 30 januari 2024 werd het onderzoek van promovenda Esther Roosenbrand naar contrails en luchtverkeersbeheer gepubliceerd in een artikel van de New Scientist, waarin een eenvoudige maar effectieve operationele oplossing wordt gepresenteerd om de invloed van de luchtvaart op het klimaat te verminderen.