Publiek Private Samenwerking Portfolio

De TU Delft is actief in de volgende samenwerkingsverbanden:

Advanced Dutch Energy Materials innovation lab (ADEM)


Het Advanced Dutch Energy Materials Innovation lab (ADEM) is een onderzoeks- en investeringsprogramma gericht op het ontwikkelen van materialen die nodig zijn voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.  

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)


Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is opgericht om oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen waarmee een metropool zoals Amsterdam nu en in de toekomst mee wordt geconfronteerd.

Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium (BE-Basic)


BE-Basic Foundation ontwikkelt industriële biobased oplossingen voor een duurzame samenleving. Het doel is het ontwikkelen van een concurrerende, veilige en duurzame biobased economie door de inzet van industriële biotechnologie.


Bioprocess Pilot Facility


In de Bioprocess Pilot Facility (BPF) kunnen nieuwe duurzame productieprocessen worden opgeschaald en getest. Dat is nodig met het oog op de overgang naar een duurzame economie die draait op biomassa in plaats van fossiele grondstoffen.

Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass (CatchBio)


CatchBio is gericht op de ontwikkeling van schone en efficiënte processen voor omzetting van de biomassa in goedkope en duurzame biobrandstoffen, chemicaliën en farmaceutische producten.


Dutch Optics Centre


Het Dutch Optics Centre is het nationale centrum op het gebied van optica en opto-mechatronica.

Holland PTC


HollandPTC behandelt patiënten behandelen met complexe oncologie. Het centrum heeft de ambitie om op het terrein van protonentherapie één van de leidende instituten in de wereld te zijn.

Human Disease Model Technology (hDMT)


Het Institute for human Organ and Disease Model Technologies (hDMT) doet onderzoek naar orgaan- en ziektemodellen op chips.

Quantum Computer en internet (QuTech)


QuTech is een geavanceerd onderzoekscentrum op het gebied van quantum computing en quantum internet.

RoboValley


In RoboValley werken meer dan 190 robotica-onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen met experts, ondernemers en beslissers uit zowel de publieke als private sector. Als gevolg ontwikkelt zich een uniek netwerk, met het TU Delft Robotics Institute als kloppend hart. Dit stelt RoboValley in staat om een leidende rol te nemen bij de ontwikkeling van de ‘next generation’ robotica.

The Green Village


The Green Village is een ‘living lab’ op de campus van de TU Delft waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen kunnen worden getest en toegepast in een ‘real life’ omgeving.

VPDelta


VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.