Publiek Private Samenwerking Portfolio

De TU Delft is actief in de volgende samenwerkingsverbanden:

Advanced Dutch Energy Materials innovation lab (ADEM)


Het Advanced Dutch Energy Materials Innovation lab (ADEM) is een onderzoeks- en investeringsprogramma gericht op het ontwikkelen van materialen die nodig zijn voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.  

Meer informatie

Het onderzoek richt zich op oplossingen in omzetting, opslag en transport van energie in zes specifieke programma's. Het gedeelde Innovation Lab combineert de expertise van onderzoek en industriële partners met een infrastructuur voor energieonderzoek, materialen en innovatieve productontwikkeling.

ADEM staat onder leiding van prof. dr. Bernard Dam en wordt begeleid door een stuurgroep van de 4TU/ECN, een aantal industriële partners en de overheid. 

Naar de website

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)


Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is opgericht om oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen waarmee een metropool zoals Amsterdam nu en in de toekomst mee wordt geconfronteerd.

Meer informatie

AMS is een ambitieus wetenschappelijk instituut, waarin overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en universiteiten nauw samenwerken. Samen met Wageningen University & Research en Massachusetts Institute of Technology vormt TU Delft de academische kern van het AMS initiatief. Onderzoeksthema’s zijn duurzaamheid, kwaliteit van leven, mobiliteit en logistiek, watermanagement en gezondheid.

Naar de website

Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium (BE-Basic)


BE-Basic Foundation ontwikkelt industriële biobased oplossingen voor een duurzame samenleving. Het doel is het ontwikkelen van een concurrerende, veilige en duurzame biobased economie door de inzet van industriële biotechnologie.

Meer informatie

BE-Basic Foundation is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband van meer dan 50 partners vanuit de industrie en kennisinstellingen. De stichting initieert en stimuleert samenwerking tussen universiteiten en de industrie, tussen onderzoekers en ondernemers en tussen Nederlandse en internationale organisaties.

Naar de website


Bioprocess Pilot Facility


In de Bioprocess Pilot Facility (BPF) kunnen nieuwe duurzame productieprocessen worden opgeschaald en getest. Dat is nodig met het oog op de overgang naar een duurzame economie die draait op biomassa in plaats van fossiele grondstoffen.

Meer informatie

De stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal is niet eenvoudig. Procescondities en grondstoffen moeten eerst uitgebreid getest worden. Dat vereist complexe installaties die veel bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Daarom hebben universiteiten, bedrijven en overheden de handen ineen geslagen om deze faciliteit te realiseren.

Naar de website

Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass (CatchBio)


CatchBio is gericht op de ontwikkeling van schone en efficiënte processen voor omzetting van de biomassa in goedkope en duurzame biobrandstoffen, chemicaliën en farmaceutische producten.

Meer informatie

CatchBio werkt samen met 21 partners, waaronder de meeste Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. CatchBio heeft een ambitieus onderzoeksprogramma van 8 jaar opgezet. Daarbij worden ook de sociaaleconomische en ethische aspecten bekeken die samenhangen met het onderzoek.

Naar de website


Dutch Optics Centre


Het Dutch Optics Centre is het nationale centrum op het gebied van optica en opto-mechatronica.

Meer informatie

Het Dutch Optics Centre is een initiatief van TNO en de TU Delft gericht op het stimuleren van de Nederlandse industrie op het gebied van de optica en optomechatronica door betere benutting van de Nederlandse wetenschap door gezamenlijke R&D.

Naar de website

Holland PTC


HollandPTC behandelt patiënten behandelen met complexe oncologie. Het centrum heeft de ambitie om op het terrein van protonentherapie één van de leidende instituten in de wereld te zijn.

Meer informatie

HollandPTC is een zelfstandige kliniek en onderzoekscentrum waarbinnen de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum samenwerken aan uitmuntende zorg en grensverleggend onderzoek.

Naar de website

Human Disease Model Technology (hDMT)


Het Institute for human Organ and Disease Model Technologies (hDMT) doet onderzoek naar orgaan- en ziektemodellen op chips.

Meer informatie

Bij het hDMT is een groot aantal partners betrokken. De TU Delft, één van de oprichters van hDMT, is er al in geslaagd een flexibele chip te maken waarop levende hartcellen kunnen worden geplaatst, die echt kunnen kloppen. De organen-op-een-chip-technologie helpt om een beter inzicht te krijgen in de werking van organen en het versnellen van bijvoorbeeld medicijnonderzoek.

Naar de website

Quantum Computer en internet (QuTech)


QuTech is een geavanceerd onderzoekscentrum op het gebied van quantum computing en quantum internet.

Meer informatie

Quantumtechnologie is een belangrijke opkomende technologie. QuTech richt zich zowel op de wetenschappelijke uitdagingen als praktische toepassingen zoals de ontwikkeling van de quantumcomputer. QuTech is een initiatief van de TU Delft en TNO en werkt samen met partners uit de industrie, waaronder Microsoft.

Naar de website

RoboValley


In RoboValley werken meer dan 190 robotica-onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen met experts, ondernemers en beslissers uit zowel de publieke als private sector. Als gevolg ontwikkelt zich een uniek netwerk, met het TU Delft Robotics Institute als kloppend hart. Dit stelt RoboValley in staat om een leidende rol te nemen bij de ontwikkeling van de ‘next generation’ robotica.

Meer informatie

In RoboValley zijn nu 30 robotica start-ups gevestigd naast al langer bestaande roboticabedrijven. De verwachting is dat er de komende 10 jaar duizenden banen gecreëerd worden in RoboValley en er tienduizenden m2 aan kantoor- en labruimte nodig is voor deze roboticabedrijven.

Meer informatie

The Green Village


The Green Village is een ‘living lab’ op de campus van de TU Delft waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen kunnen worden getest en toegepast in een ‘real life’ omgeving.

Meer informatie

The Green Village biedt ruimte aan bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden die samenwerken om radicale innovaties te onderzoeken, te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Dankzij deze unieke testomgeving kunnen innovaties sneller naar de markt worden gebracht.

The Green Village is een initiatief van de TU Delft en Stichting Green Village. Het platform wordt ondersteund door een groot aantal partners.

Naar de website

VPDelta


VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

Meer informatie

VPdelta stimuleert innovatie op drie thema's: Safe Delta, Urban Delta, Smart Delta. In binnen- en buitenlandse proeftuinen testen, ontwikkelen en etaleren partners in de publieke sector oplossingen voor deltavraagstukken. Zij geven circa 100 start-ups en mkb-bedrijven ruimte, kennis en middelen om te kunnen werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten voor eigentijds deltabeheer.

Naar de website