Healthy Storytelling

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor in onze maatschappij. Dit zorgt ervoor dat mensen minder gezond zijn, dat zij sneller andere ziektes krijgen en dat de kosten voor de gezondheidszorg oplopen. Overgewicht komt relatief vaak voor onder mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en draagt bij aan de groeiende gezondheidskloof in de maatschappij.

Het terugdringen van overgewicht en obesitas zou mooi zijn, maar dat is lastiger dan gedacht. Het wordt namelijk niet alleen veroorzaakt door een ongezonde leefstijl maar ook door heel veel andere factoren, zoals genetische aanleg, ziektes, hormonale verstoringen, bijeffecten van medicijnen. Vaak zijn deze oorzaken niet bekend bij zowel mensen met overgewicht als ook de omstanders. 

Voordat je iets aan overgewicht kunt doen, is het eerst nodig om de mensen met overgewicht en obesitas te bereiken en met hen te praten over gewicht. En ook dat blijkt lastiger dan gedacht. Dit komt onder andere omdat veel mensen zich schamen voor hun overgewicht en er daarom niet over willen praten.

In dit project hebben we onderzocht hoe interactieve storytelling en eHealth precies hiervoor kunnen zorgen: het bespreekbaar maken van overgewicht.

Voor dit project is een Research-through-Design aanpak gekozen en daarbij is nauw samengewerkt met obesitas patiënten, -behandelaars, en mensen die laaggeletterd zijn. Daarnaast zijn er diverse partijen betrokken: buurthuizen, ziekenhuizen, een serious game ontwerpbedrijf, een gezondheids-communicatiebureau, en wetenschappers vanuit verschillende disciplines en expertise: design (TU), obesitas (EURMC), storytelling (RU) en psychologie (LU).

Bal & Spriet

Torries

Dikke Onzin

De demonstrator Bal & Spriet is een spel dat het gesprek over gewicht op gang brengt en de spelers bewust maakt van vaak impliciete vooroordelen en stigma’s rond gewicht.

Het spel bestaat uit een opvouwbaar speelbord met daarop een QR-code waarmee spelers de bijbehorende app kunnen downloaden. De app neemt de speler mee in het spel: een verteller legt het doel en de regels van het spel uit en beschrijft situaties met opdrachten die via de digitale dobbelsteen op het speelbord worden gepasseerd.

De Torrie demonstrator is een spel dat als lespakket voor een basisschool in groep 5 - met kinderen tussen de 7 en 9 jaar - kan worden opgenomen.

Het doel van dit spel is het 1) bereiken en 2) betrekken van kwetsbare groepen en 3) het informeren en overbrengen van gezondheidskennis.

DikkeOnzin.org is een website voor iedereen en voor mensen met overgewicht en obesitas in het bijzonder. De website is ontwikkeld door Sam van Eijk als onderdeel van haar afstudeerproject en in samenwerking met Dikke Vinger, een supportgroep voor dikke mensen.

De kern van de website is de ‘gespreksstarter’. Dit is een interactief proces waarbij je met behulp van een (te downloaden) gespreksformulier je partner op een veilige manier kunt uitnodigen om over gewicht te praten.

www.dikkeonzin.org

Healthy Storytelling

Healthy Storytelling: een overzichtsboekje (pdf) – Met daarin de projectachtergrond, de demonstators, de ontwikkelde inzichten (stigma, storytelling modellen en ontwerpmethodes) en gebruiksmogelijkheden.

Wetenschappelijke Publicaties

  • Vegt, N.J.H., Visch, V.T., van Boeijen, A.G.C., & Spooren, W.P.M.S. (2021). ‘Er is nog één smal stoeltje vrij. Wat doe je? – Spel maakt stigmatisering van overgewicht bespreekbaar’. Onze Taal, 90 (1), 18-20.
  • Vegt, N.J.H., van Boeijen, A.G.C., Spooren, W.P.M.S., Evers, A.W.M., van Rossum, E.F.C, & Visch, V.T. (verwacht). Can storytelling erase stigma’s? A framework for designing interactive storytelling spaces that reduce health-related stigma.
  • van Boeijen, A.G.C., Visch, V.T., & Vegt, N.J.H. (verwacht). Storytelling as a design element for healthcare.
  • Vegt, N.J.H, Visch, V.T., van Boeijen A.G.C. et al. (verwacht). Hosting the Torries. A case study on increasing health literacy through interactive narrative in low SES families.
  • Visch, V.V., Vegt, N.J.H, van Boeijen, A.G.C., & Verstappen, C. (verwacht). Playing Ball & Stalk to discuss obesity stigmatization
  • Eijk, van, S. (2019) Big Fat Nonsense – A discussion tool to reduce weight-related stigmas in the direct social environment. Master thesis, Faculty of Industrial Design Engineering, Delft.

Samenwerking:

Contact: