Mediator

De voortdurende overgang naar autonoom rijden heeft een enorm veiligheidspotentieel, maar brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Denk aan verwarring in de rijmodus, een te grote afhankelijkheid van het systeem, een verminderd situationeel bewustzijn en gevaarlijke situaties als gevolg van verkeerd gebruik. De rijtaak voor de gebruiker verandert in een meer toezichthoudende rol, waardoor de taakbelasting afneemt en de menselijke prestaties mogelijk verslechteren. Het is ook mogelijk dat het geautomatiseerde systeem (nog) niet in alle situaties functioneert.

Het doel van het MEDIATOR-project is om de sterke en zwakke punten van zowel de bestuurder als de automatisering op intelligente wijze te beoordelen en tussen hen te bemiddelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de rijcontext.

Dit project zal het veiligheidspotentieel van voertuigautomatisering tijdens de overgang naar een volledige (niveau 5) rijautomatisering optimaliseren. Het zal de risico's verminderen, zoals bijvoorbeeld door vermoeidheid of onoplettendheid van de bestuurder, of aan de automatiseringskant onvolmaakte geautomatiseerde rijtechnologie. MEDIATOR zal de marktexploitatie vergemakkelijken door de automobielindustrie actief bij het ontwikkelingsproces te betrekken. Het doet dit ook met oog tot de emotionele verdiensten van de auto en de auto-industrie, om zowel de gebruiker als de industrie acceptatie te verzekeren.

Om de ontwikkeling van dit ondersteuningssysteem te realiseren integreert en verbetert MEDIATOR de bestaande kennis van menselijke factoren en mens-machine-interfaces, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van andere vervoerswijzen (luchtvaart, spoorwegen en zeevaart). Beschikbare technologieën voor real-time gegevensverzameling, -opslag en -analyse zullen worden ontwikkelt en aangepast, met integratie van de nieuwste technieken op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals "deep learning".

Bij dit project zijn onderzoekers van drie faculteiten van de TU Delft betrokken: Industrial Design Engineering, Technology, Policy and Management (Transport Institute), en Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences. IDE is de belangrijkste drijfveer voor de betrokkenheid van Delft, verantwoordelijk voor het volledige HMI-ontwerp.

 

Het MEDIATOR-consortium omvat:

 • SWOV-Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek, Nederland
 • Technische Universiteit Delft, Nederland
 • Fiat Chrysler Automobiles, Italië
 • Altran, Italië
 • Autoliv, Zweden
 • Ben Gurion Universiteit van de Negev, Israël
 • Technische Universiteit Chemnitz, Duitsland
 • Cygnify, Nederland
 • Kongsberg Maritime, Noorwegen
 • Nederland Lucht- en Ruimtevaart Centrum, Nederland
 • Onderzoeksinstituut voor Wegen en Vervoer, Zweden
 • Zenuity, Zweden
Het MEDIATOR-project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst 814735.