Onderzoeksprojecten NL

De faculteit Industrieel Ontwerpen is in toenemende mate actief in nationaal gefinancierde onderzoeksprojecten. Financiers als NWO, ZonMW en STW stellen binnen thematische onderzoeksprogramma’s financiering ter beschikking voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Binnen de faculteit zijn onderzoekers zowel op individueel vlak als in samenwerking met externe partijen betrokken in deze programma’s. Onze expertise sluit aan bij landelijk relevante onderzoeksthema’s als gezondheidszorg, logistiek en de circulaire economie, zoals gereflecteerd binnen het Nederlandse Topsectorenbeleid. De dynamiek tussen onze onderzoekers en private partijen in deze vaak cross disciplinaire projecten draagt bij aan het ontsluiten van wetenschappelijke kennis en zorgt ervoor dat deze optimaal geĂŻmplementeerd wordt in de praktijk.