Planning

Al het onderzoek aan de TU Delft wordt eens in de zes jaar geëvalueerd. Deze onderzoeksvisitaties vinden plaats op het niveau van de afdeling. Vaak worden meerdere afdelingen die tot één onderzoeksdomein behoren gelijktijdig en door dezelfde commissie gevisiteerd. De planning voor de onderzoekevaluaties per onderzoeksdomein van de TU Delft staat hieronder weergegeven. Om het doorlopende gesprek over onderzoekskwaliteit te borgen wordt er tussentijds, na drie jaar, een midterm uitgevoerd.

Onderzoeksdomein (faculteit)

Planning SEP 2021-2027
 

Visitatie (Visitatieperiode)

Midterm (Midtermperiode)

Scheikunde (TNW)

2021 (2015-2020)

2024 (2021-2023)

Geowetenschappen (CiTG)

Q2 2022 (2015-2020)
(uitgesteld)

2024 (2021-2023)

Informatica (EWI)

2021 (2015-2020)

2024 (2021-2023)

Wiskunde (EWI)

Q2 2022 (2015-2020)
(uitgesteld)

2024 (2021-2023)

Bouwkunde (BK)

2022 (2016-2021)

2025 (2022-2024)

Techniek, Bestuur en Management (TBM)

Q1 2023 (2016-2021)

(uitgesteld)

2025 (2022- 2024)

Natuurkunde (TNW)

Q1 2023 (2016-2021)

(uitgesteld)

2025 (2022-2024)

Civiele Techniek (CiTG)

2023 (2017-2022)

2026 (2023-2025)

Electrotechniek (EWI)

2023 (2017-2022)

2026 (2023-2025)

Industrieel Ontwerpen (IO)

2025 (2019-2024)

2023 (2019-2022)
(uitgesteld)

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)

2025 (2019-2024)

2023 (2019-2022)
(uitgesteld)

Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR)

2027 (2021-2026)
(uitgesteld)

2024 (2021-2023) (uitgesteld)

Onderzoeksdomeinen

Vaak worden meerdere afdelingen die tot één onderzoeksdomein behoren gelijktijdig en door dezelfde commissie gevisiteerd. Sommige onderzoeksdomeinen beslaan de gehele faculteit, en sommige zijn een bundeling van specifieke afdelingen. Voor de visitatieperiode 2021-2027 betreft het de volgende onderzoeksdomeinen en bijbehorende afdelingen:

Scheikunde (TNW):

 • Biotechnology
 • Chemical Engineering

Geowetenschappen (CiTG):

 • Geoscience & Engineering
 • Geoscience & Remote Sensing

Informatica (EWI):

 • Intelligent Systems
 • Software Technology

Wiskunde (EWI):

 • Delft Institute for Applied Mathematics

Bouwkunde (BK)

 • Architectural Engineering and Technology
 • Architecture
 • Managment in the Built Environment
 • Urbanism

Techniek, Bestuur en Management (TBM)

 • Engineering Systems and Services
 • Mutli-Actor Systems
 • Values, Technology and Innovation

Natuurkunde (TNW):

 • Bionanoscience
 • ImPhys
 • Quantum Nanoscience
 • Radiation Science & Technology

Civiele Techniek (CiTG):

 • Hydraulic Engineering
 • Materials, Mechanics, Management & Design
 • Structural Engineering
 • Transport and Planning
 • Water Management

Elektrotechniek (EWI):

 • Electrical Sustainable Energy
 • Microelectronics
 • Quantum & Computer Engineering

Industrieel Ontwerpen (IO)

 • Design, Organisation and Strategy
 • Human-Centered Design
 • Sustainable Design Engineering

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)

 • Biomechanical Engineering
 • Cognitive Robotics
 • Delft Center for Systems and Control
 • Maritime and Transport Technology
 • Materials Science and Engineering
 • Precision and Microsystems Engineering
 • Process and Energy

Lucht- en Ruimtevaarttechniek (L&R)

 • Aerodynamics, Wind, Energy, Flight Performance and Propulsion
 • Aerospace Structures & Materials
 • Control & Operations
 • Space Engineering