Resultaten

Hieronder zijn de resultaten van de meest recente onderzoeksvisitaties gepubliceerd. Het betreft telkens het beoordelingsrapport van de visitatiecommissie, evenals de reactie hierop van het College van Bestuur (positiedocument). Van elke visitatie is aangegeven of die is uitgevoerd volgens het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 of het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027.

Visitatie-periode

Onderzoeksdomein 

afiSEPafad

Documenten

2016-2021

Bouwkunde 2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2016-2021

Techniek, Bestuur & Management

2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2016-2021 Natuurkunde 2021-2027

Download Visitatierapport

D
ownload Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2014-2020 Lucht- en Ruimtevaarttechniek 2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2015-2020

 

 

Wiskunde 2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2015-2020 Geowetenschappen 2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2015-2020

Informatica

2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2015-2020

Scheikunde

2021-2027

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

Download Samenvatting en Casestudies

2013-2018

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2013-2018

Industrieel Ontwerpen

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2011-2016

Civiele
Techniek

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2011-2016

Elektrotechniek

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2010-2015

Natuurkunde

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2010-2015

Bouwkunde

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2010-2015

Techniek, Bestuur en Management

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2008-2014

Geowetenschappen

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2009-2014

Informatica

2015-2021

Download Visiatierapport

Download Positedocument CvB

2009-2014

Wiskunde

2015-2021

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB

2007-2013

Lucht- en Ruimtevaarttechniek

2009-2015

Download Visitatierapport

Download Positiedocument CvB