Resultaten

Hieronder zijn de resultaten van de meest recente onderzoeksvisitaties gepubliceerd. Het betreft telkens het beoordelingsrapport van de visitatiecommissie, evenals de reactie hierop van het College van Bestuur (positiedocument). Van elke visitatie is aangegeven of die is uitgevoerd volgens het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 of het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027.

Visitatie-periode

Onderzoeksdomein 

afiSEPafad

Visitatierapport

Positiedocu-ment CvB

2015-2020

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

2015-2021

Download

Download

2015-2020

Industrieel Ontwerpen

2015-2021

Download 

Download

2011-2016

Civiele
Techniek

2015-2021

Download

Download

2011-2016

Elektrotechniek

2015-2021

Download

Download

2010-2015

Natuurkunde

2015-2021

Download

Download

2010-2015

Bouwkunde

2015-2021

Download

Download

2010-2015

Techniek, Bestuur en Management

2015-2021

Download

Download

2008-2014

Scheikunde

2015-2021

Download

Download

2008-2014

Geowetenschappen

2015-2021

Download

Download

2009-2014

Informatica

2015-2021

Download

Download

2009-2014

Wiskunde

2015-2021

Download

Download

2007-2013

Lucht- en Ruimtevaarttechniek

2009-2015

Download

Download