Geschiedenis Werktuigbouwkunde

1842 - Oprichting Koninklijke Akademie

De TU Delft komt voort uit de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel'.

1864 - Delftse Koninklijke Academie wordt Polytechnische School

Toen in 1864 de Delftsche Koninklijke Akademie werd omgezet in Polytechnische School, bestond werktuigbouwkunde als studievak nog niet.

1864 - Civiel Ingenieur Adrien Huet

Hij begon zijn lessen in de werktuigbouwkunde in 1864 in twee kleine bovenlokalen aan de Westvest met de acht leerlingen die zich voor de studie Werktuigkundig ingenieur hadden ingeschreven.

1879 - Ingenieurs afgestudeerd

Ingenieurs afgestudeerd aan de Koninklijke academie en Polytechnische Hogeschool.(klopt dit? Moet het niet alleen Polytechnische Hogeschool zijn?).

1894 - Van Marken

Naast technische deskundigheid diende de ingenieur in zijn ogen affiniteit te hebben met de arbeidsbeweging en op de hoogte te zijn van zaken uit het arbeidsrecht. Voor alles ging het bij zo'n ingenieur volgens de veel gepubliceerde Van Marken in 1894 om "karakter".

 

In 1884, he recruited a young botanist who was teaching at the Agricultural School in Wageningen called Martinus Willem Beijerinck to open the first industrial microbiology laboratory in the world. After a few years, Beijerinck became the first Professor of Microbiology (1895) at the Delft Technical College.

1905 - Academisch niveau Polytechnische Hogeschool

De Delftse opleiding werd toen verheven tot Technische Hogeschool.

1905 - H. Cop, de eerste full-time hoogleraar in scheepsbouwkunde

De Scheepsbouwkunde werd aan de KA aanvankelijk gedoceerd door gepensioneerde marinemensen, die tot circa 1900 nooit meer dan twee afgestudeerde per jaar trokken – meestal jonglieden afkomstig scheepvaartfamilies.

1918 - Dr. Ir. C.B. Biezeno

Biezeno was grondlegger van de mechanica als discipline in de werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool.

1922 - 1928 Terugval van het aantal studenten

Na de hausse als gevolg van de 1e wereldoorlog volgde de economische recessie en werd studeren te Delft sterk afgeraden.

1943 - Eigen diploma vliegtuigbouwkunde

Sedert 1943 kende de Technische Hogeschool een eigen diploma “vliegtuigbouwkunde” tot die tijd kon alleen een werktuigbouwkundige ingenieur de aantekening “vliegtuigbouwkunde” op zijn bul verwerven.

1945 - Ingenieurs na de bevrijdingsroes

Herrijzend Nederland had ingenieurs nodig en gezien het toenmalige belang van de industrie zouden dat vooral werktuigbouwkundige moeten zijn.

1952 - Zelfstandigheid scheepsbouwkunde en eerste vrouw studeert af (1957)

1958 - Hare Majesteit Juliana

Hare Majesteit Juliana brengt een bezoek aan de afdeling Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde.

1989 - Fiets verovert voorplein

/* */