Regels en Richtlijnen

For regulations of previous years, see Regulations archive BSc and Regulations archive MSc

Onderwijs- en Examenregelingen 2023-2024

Overgangsregelingen

Bij wijzigingen in het onderwijsprogramma wordt er voor studenten met studievertraging een overgangsregeling opgesteld om hen in staat te stellen het programma af te ronden waarmee ze de opleiding gestart zijn. Overgangsregelingen worden per cohort opgesteld, aangegeven dooor het studiejaar waarin studenten met de opleiding gestart zijn.

Heb je vertraging opgelopen, of zijn er omstandigheden waardoor je verwacht vertraging op te lopen, neem dan contact op met de studieadviseur.

Teaching and Examination Regulations 2023-2024

Transitional rules

When changes are made in the teaching programme transitional regulations are drawn up to enable students, with a delay in finishing the study progamme, to complete the degree programme for their cohort. A cohort is the group of students who have registered for a degree programme for the first time in a given academic year.

In case  of delay or other circumstances that might cause such a delay, please contact the academic counselor