Bachelor

De aanleg van een spoorlijn, de controle van een chemische installatie, investeringen rondom Schiphol, het toezicht op de telecomsector en de privatisering van de elektriciteitssector. Stuk voor stuk zaken waarbij gedegen kennis van technologie, economie, bestuur, management en recht noodzakelijk is om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Tijdens de opleiding Technische Bestuurskunde worden al deze technische en niet-technische onderwerpen aangeboden in een samenhangend programma. 

Diploma: BSc Technische Bestuurskunde

Voertaal: Nederlands

Start: September

Studielast: 180 EC, 36 maanden

Vorm: Voltijds - on campus

Opleidingsdirecteur

Dr. J.A. Annema