Bachelor Eind Project (BEP)

Het Bachelor Eind Project (BEP) heeft als hoofdleerdoel dat een student zelfstandig een TB-probleem kan afbakenen en analyseren, relevante kennis lacunes kan identificeren om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem en deze kennis te vergaren met opleidingsmethoden uit de TB-opleiding. In het geval een student een onvoldoende haalt voor BEP zal de student bij een volgende gelegenheid opnieuw moeten starten.

Wanneer: Het BEP vindt twee keer per jaar plaats en duurt twee kwartalen: in Q1 & Q2 en in Q3 & Q4. De studiebelasting is in het eerste kwartaal 5 EC en die in het tweede deel 10 EC.

Toelatingseisen: Een student heeft direct toelating tot BEP zodra het eerste en tweede studiejaar volledig zijn afgerond (op basis van het SVO - studievoortgangsoverzicht in OSIRIS op het moment van aanmelding). Ook in het geval er maximaal 1 vak ontbreekt uit het tweede studiejaar, is de student direct toelaatbaar voor BEP.

Heb je aanvullende vragen over de toelating, stuur dan een mail naar BSC-AC-TPM@tudelft.nl of maak gebruik van het inloopspreekuur. Hiervoor is een verdiepende afspraak met de studieadviseur niet nodig.

Verplichte aanmelding in OSIRIS: Een voorwaarde is dat de student zich op tijd aanmeldt in OSIRIS (MyTUDelft app): TB351. Na sluiting van de aanmeldingsdatum en verwerking van de toelatingen, word je vlak voor de start van BEP toegelaten tot de Brightspace pagina van BEP. Vanwege de verplichte aanmelding en selectie in OSIRIS kun je jezelf niet enrollen voor de Brightspace pagina van BEP.

Onderwerpen: Het bekendmaken van de onderwerpen voor BEP en het opgeven van je top drie onderwerpen vinden allemaal rond de laatste 10 dagen plaats voor de start van BEP. De plaatsing voor het BEP Onderwerp vindt in de regel plaats op dag 2 van week 1.

Heb je een concreet voorstel om een TB probleem in opdracht van een organisatie te gaan oplossen, ofwel een zogeheten LIVE project te doen in plaats van een regulier BEP onderwerp, stuur dan een mail naar de modulemanager van BEP, Maarten Kroesen, voor advies en overleg: m.kroesen@tudelft.nl

Voorlichting: In november en juni worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en studenten die willen deelnemen worden verwacht daarbij aanwezig te zijn. Houd Brightspace in de gaten voor bekendmaking van de datum, tijd en locatie van de voorlichtingsbijeenkomst.

Tijdlijn BEP semester 1 2024-2025: data volgen