Bachelor Eind Project (BEP)

Het Bachelor Eind Project (BEP) heeft als hoofdleerdoel dat een student zelfstandig een TB-probleem kan afbakenen en analyseren, relevante kennislancunes kan identificeren om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem en deze kennis te vergaren met opleidingsmethoden uit de TB-opleiding.

Het BEP vindt twee keer per jaar plaats en duurt twee kwartalen: in Q1&Q2 en in Q3&Q4. De studiebelasting is in het eerste kwartaal 5 EC en die in het tweede deel 10 EC.
In november en juni worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en studenten die willen deelnemen worden verwacht daarbij aanwezig te zijn. Houd BrightSpace in de gaten voor bekendmaking van de de datum, tijd en loactie van de voorlichtingsbijeenkomst.

Een student heeft direct toelating tot BEP zodra het eerste en tweede studiejaar volledig zijn afgerond. Belangrijk is wel dat de student zich wel hiervoor op tijd aanmeldt in OSIRIS (MyTUDelft app): TB351. Enrollen in BrightSpace is dus niet voldoende.

Indien er maximaal 1 vak ontbreekt uit het eerste of tweede studiejaar, dan kan de student dispensatie aanvragen. Deze dispensatieregel wordt uitgelegd tijdens de BEP informatiebijeenkomst.

Alle studenten die niet aan de toelatingseis voldoen ontvangen automatisch een aantal weken voor de start van BEP een bericht op hun TU Delft email adres met een link naar het dispensatieformulier. Je hebt dan maximaal 5 werkdagen de tijd om dit dispensatieformulier in te vullen en terug te sturen. 

In dit dispensatieformulier kun je je persoonlijke situatie toelichten, een motivatie geven en een duidelijke studieplanning. De toelatinsgcommissie zal deze dispensatieverzoeken behandelen en beoordelen op basis van een realistische studieplanning. Mocht je namelijk je BEP niet voldoende afronden, dan zal je het semester erop alsnog opnieuw moeten beginnen met een nieuw BEP. Een haalbare planning is dus erg belangrijk.

Het bekendmaken van de onderwerpen voor BEP en het opgeven van je top drie onderwerpen vinden allemaal rond de laatste 10 dagen plaats voor de start van BEP. De plaatsing voor het BEP Onderwerp vindt in de regel plaats op dag 2 van week 1.

Tijdlijn BEP semester 2 2022-2023:

  • Voorlichtingsbijeenkomst: 24 november 2022 van 13:45-14:45 (Pulse hal 6);
  • Aanmelden via My Tudelft van 24 november 2022 t/m 20 januari 2023 (z.s.m. na 20 januari ontvangen studenten bericht of zij direct zijn toegelaten of dat het dispensatieformulier ingevuld moet worden);
  • Deadline dispensatieformulier: 27 januari 2023;
  • Uitsluitsel deelname n.a.v. het dispensatieformulier: 3 februari 2023.