BSc TB

De aanleg van een spoorlijn, de controle van een chemische installatie, investeringen rondom Schiphol, het toezicht op de telecomsector en de privatisering van de elektriciteitssector. Stuk voor stuk zaken waarbij gedegen kennis van technologie, economie, bestuur, management en recht noodzakelijk is om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Tijdens de opleiding Technische Bestuurskunde worden al deze technische en niet-technische onderwerpen aangeboden in een samenhangend programma. 

Voor aanvang van het tweede semester van het eerste jaar moeten eerstejaarsstudenten een toepassingsdomein kiezen, waarin ze zich tijdens de opleiding specialiseren. De keuze is uit drie domeinen: 

Inschrijven voor een domein

In het tweede semester van het eerste jaar starten de eerste domeinvakken. Daarvoor moeten studenten zich inschrijven voor een domein. Dit gaat via een digitaal domeinkeuzeformulier, dat eind november naar alle eerstejaarsstudenten toegestuurd wordt. Meer informatie hierover verschijnt ook op Brightspace.