Arend koos E&I

Binnen het E&I-domein leerde ik verrassende dingen.

Ik heb voor deze specialisatie gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in veel onderwerpen die bij deze specialisatie aan bod komen, denk aan: klimaatverandering, elektriciteitsopwekking, duurzaam energiegebruik, (drink)watervoorziening e.d. Het sprak mij aan dat het domein ook natuur- en scheikundige onderwerpen bevat. Ik had nog maar weinig natuur- en scheikundige kennis en wilde graag wat meer van deze kennis opdoen. 

Ik hoopte in het E&I-domein meer te gaan leren over hoe een duurzaamheidstransitie in de (Nederlandse) samenleving het best vormgegeven kan worden. Voordat ik begon aan het E&I-domein, las ik al berichten omtrent klimaatverandering en verduurzaming. Regelmatig behandelen docenten uit het E&I domein deze actuele ontwikkelingen ook in de lessen. Nu ik dit domein volg, lees ik niet alleen de nieuwsberichten over klimaatonderzoeken, maar leer ik ook de wetenschap achter de nieuwsberichten te begrijpen. Het interessants uit het domein vond ik de werking van verschillende duurzame en niet-duurzame manieren van elektriciteitsopwekking. Hoe werken bijvoorbeeld kolen/aardgas/ biomassacentrales, zonnepanelen en windturbines? En hoe verhoudt het elektrisch vermogen van de nieuwste/veiligste kerncentrale zich ten opzichte van dat van een windmolenpark? Of waardoor raakt ons elektriciteitsnetwerk overbelast als we meer zonnepanelen plaatsen op daken? 

Het leukste vak binnen het domein vind ik Fysische Transportverschijnselen. Dit was overigens ook het moeilijkste vak van het domein, als je het mij vraagt, maar dat maakte de leerstof niet minder interessant. Je leert onder meer uitrekenen hoeveel extra warmte dubbelzijdig glas binnenhoudt ten opzichte van enkelzijdig glas of met welke snelheid een vloeistof uit een leiding stroomt, afhankelijk van de lengte, vorm en druk in de leiding. 

Binnen het E&I-domein leerde ik verrassende dingen. Bijvoorbeeld waarom het omstreden is dat biomassa in Europa werd/wordt gezien als een duurzame bron van energie. Of dat het duurzaam ogende streven om huishoudens ‘van het gas af’ te krijgen, niet per definitie zorgt voor minder CO2 uitstoot. 
De volgorde van vakken binnen het domein is op een fijne manier opgebouwd. In het eerste vak (in Q3 van het eerste jaar) worden overzichten gegeven van verschillende onderdelen binnen energie- en industriesystemen. In de daaropvolgende kwartalen worden de vakken steeds specifieker. Mijn gekozen domein voldoet aan de verwachtingen. Voor studenten zoals ik, die vanuit de middelbare school niet veel natuur- en scheikundekennis meegekregen hebben, zal het domein een grotere uitdaging zijn in het begin, maar uiteindelijk was het ook voor mij goed te doen

Voordat ik mijn domein gekozen had, wist ik nog niet goed of ik na mijn studie per se werk wilde doen dat gerelateerd was aan het E&I-domein. Nu ik inmiddels aan het vierde vak van het domein ben begonnen, ben ik er steeds zekerder van dat ik na mijn studie werk ga zoeken waarin ik mij met onderwerpen uit het domein bezig kan blijven houden.