Examencommissie

De examencommissie van de faculteit Techniek, Bestuur en Managent (TBM) bewaakt de kwaliteit van de toetsing binnen alle opleidingen van de faculteit. Zij ziet toe op de handhaving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en vaardigt hiertoe de Regels en Richtlijnen van de examencommissie (RrvE) uit.

Je kunt bij de examencommissie terecht voor individuele verzoeken met betrekking tot het onderwijsprogramma en voor vragen/afwijkingen van de onderwijsregelgeving (OER en Rrve).

De faculteit TBM heeft één gezamenlijke examencommissie voor de TBM-opleidingen:

  • Bacheloropleiding Technische Bestuurskunde (TB)
  • Masteropleiding Complex Systems Engineering and Management (CoSEM)
  • Masteropleiding Engineering and Policy Analysis (EPA)
  • Masteropleiding Management of Technology (MOT)

De examencommissie vergadert een keer in de maand

Over de Examencommissie