Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) adviseert gevraagd en ongevraagd aan het bestuur van de opleiding over de kwaliteit van het onderwijs en het korte -, middellange en lange termijn beleid van de opleiding. De OC adviseert o.a. jaarlijks over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Uitvoeringsregeling (UR). De decaan benoemt de leden. De FSR draagt de student-leden voor ter benoeming aan de decaan. De Afdelingsvoorzitters doen hetzelfde voor de docent-leden. Studenten en docenten zijn evenredig vertegenwoordigd. De vergaderingen staat het gesprek centraal tussen docenten, studenten en opleidingsdirecteur.

De faculteit TBM kent twee opleidingscommissies:

Belangrijke documenten