EHBO

In het gebouw van de faculteit Techniek, Bestuur & Management is één centrale EHBO-ruimte aanwezig, in de A0-velugel (begane grond) ter hoogte van het Curius-hok. Op de plattegrond van het gebouw is deze EHBO-ruimte aangegeven.

Regels

Bij brand, een bedrijfsongeval of een bedreigende situatie gelden de volgende regels:

  • Een ‘slow whoop’ sirene van de omroepinstallatie duidt een alarm aan. Volg direct de instructies op.
  • Stel jezelf in veiligheid en waarschuw anderen
  • Druk bij brand een brandmelder in
  • Meld een calamiteit via 112
  • Volg de instructies op van de Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Laat uw kamerdeur onvergrendeld

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De TU Delft heeft een organisatie voor bedrijfshulpverlening (BHV). Ze verrichten EHBO en treden op bij calamiteiten. Laat verwondingen altijd behandelen. Meld ongevallen en bijna-ongevallen altijd bij de BHV-coördinator. De BHV-coördinators bij de faculteit Techniek, Bestuur & Management zijn Ferry Nieuwpoort en Karin van Duijn.