Christina koos T&L

Het doorrekenen van een reële casus vind ik motiverend om mee bezig zijn.

Ik heb voor Transport en Logistiek gekozen omdat de vakken en de vraagstukken binnen dit domein mij het meest aanspreken.

Het interessante vind ik dat het binnen Transport en Logistiek gaat om hele actuele onderwerpen. Het gaat bijvoorbeeld om vraagstukken die gaan over de  verduurzaming van transportsystemen waar we in Nederland mee bezig zijn en het toepassen van nieuwe technologieën.  Zo vind ik het zelf heel boeiend om bezig te zijn met vraagstukken als ‘Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid op de weg’, ‘Wat is de invloed van zelfrijdende auto’s op ons vervoerssysteem’ en ‘Wat zijn de gevolgen van de komst van de hyperloop’.

Een van de leukste vakken tot nu toe vond ik ‘Analyse van het transportsysteem’. Een groot deel van het vak bestond uit een project over het invoeren van een kilometerheffing. We hebben toen geleerd om te berekenen wat de effecten zouden zijn op de emissie van CO2-uitstoot en op het aantal dodelijke ongevallen. Het doorrekenen van een reële casus vind ik motiverend om mee bezig zijn.

Je leert binnen dit domein over twee afzonderlijke deeldomeinen namelijk over Transport en over Logistiek. Dit zijn binnen dit domein eigenlijk twee afzonderlijke kennisgebieden, waartussen natuurlijk wel verbanden bestaan. Bij Transport leren we bijvoorbeeld over de positieve en negatieve effecten van de diverse transportsystemen vanuit verschillende perspectieven. Onder andere effecten op het milieu, bereikbaarheid en veiligheid. Bij Logistiek kijken we vooral vanuit een ondernemingsperspectief. Denk dan aan vraagstukken hoe een onderneming het beste kan bevoorraden en hoe je de logistieke keten optimaliseert.

Het domein voldoen zeker aan mijn verwachtingen! We werken veel in groepen aan actuele vraagstukken en leren naast theorie ook rekenen aan effecten in de transport en in de logistiek. 

Wat ik later precies wil gaan doen weet ik niet, maar werken in Transport of Logistiek lijkt me zeker leuk! Vooral omdat er op dit moment zoveel verschillende interessante ontwikkelingen zijn in dit domein. En ook als ik later een andere richting op ga, denk ik dat je de kennis die je hier opdoet nog steeds goed kan gebruiken en altijd van pas komt. Logistieke processen zijn overal!