Contact

Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden

Nederlands voor Anderstaligen (NT2)
Faculteit TBM
Technische Universiteit Delft
Jaffalaan 5
2628 BX Delft

Office management

Mw. A.E.S. de Jong (Annelieke) of mw. F. Mulder-Smit (Femke)
telefoon: +31 (0)15 2784124
e-mail: delftsemethode@tudelft.nl
internet: www.dm.tudelft.nl 
kamer: C.0.010

Op de campus is alleen betaald parkeren mogelijk.