Do individuals have different preferences as consumer and citizen? The trade-off between travel time and safety?

Do individuals have different preferences as consumer and citizen? The trade-off between travel time and safety?

Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Bert van Wee. 2017. Do individuals have different preferences as consumer and citizen? The trade-off between travel time and safety? Gepubliceerd in: Transportation Research Part A: Policy and Practice:

Bij beleidskeuzes over transportbeleid moet regelmatig een afweging worden gemaakt tussen reistijd en veiligheid. Een goed voorbeeld is het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. Transporteconomen stellen het welvaartseffect van dergelijke maatregelen vast in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) door de verwachte reistijdverandering te vermenigvuldigen met de waarde van een uur reistijdwinst (Value of Time) en door de verwachte verandering in het aantal verkeersdoden te vermenigvuldigen met de waarde van een statistisch mensenleven (Value of a Statistical Life). De dominante methode om de ‘Value of Time’ en de ‘Value of a Statistical Life’ vast te stellen zijn keuze-experimenten waarin aan respondenten wordt gevraagd om routekeuzes te maken. De routes waaruit respondenten kunnen kiezen verschillen bijvoorbeeld in reistijd, reiskosten en verkeersveiligheid. Aan de hand van de routekeuzes wordt vastgesteld hoeveel euro Nederlanders overhebben voor reistijdwinst en verbetering van verkeersveiligheid. Verschillende wetenschappers bekritiseren dit uitgangspunt van de MKBA, omdat afwegingen die individuen als consument maken tussen private middelen en private goederen kunnen afwijken van de manier waarop dezelfde individuen als burger vinden dat de overheid (namens hen) afwegingen moet maken tussen publieke middelen en publieke goederen.

Doel van het onderzoek

In deze studie onderzoeken wij middels keuze-experimenten of individuen inderdaad verschillende preferenties hebben als consument en burger, wanneer zij een afweging maken tussen reistijd en veiligheid. Twee groepen individuen is gevraagd om 12 routekeuzes te maken als automobilist (consument van mobiliteit). Eén groep respondenten is gevraagd hoeveel zij bereid zijn te betalen vanuit hun private inkomen voor een nieuwe weg die reistijd verkort en verkeersveiligheid verbetert (dit is nog steeds een consumentencontext omdat individuen wordt gevraagd naar hun betalingsbereidheid). Aan twee groepen respondenten is gevraagd om de minister (in een burgercontext) te adviseren over een nieuwe weg waarbij een keuze moest worden gemaakt tussen een veiligere route met een relatief lange reistijd en een snellere maar minder veilige route.

Resultaten

In dit onderzoek tonen wij middels keuze-experimenten aan dat individuen inderdaad verschillende preferenties hebben als consument en burger, wanneer zij een afweging maken tussen reistijd en veiligheid. Als burger kennen zij meer waarde toe aan verkeersveiligheid dan aan reistijd vergeleken met de keuzes die zij maken als consument. Als consument ontlenen zij even veel nut aan het besparen van tussen de 2,53 en 2,71 minuten reistijd als aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de weg waar zij op rijden met 1 dode per jaar (op een weg waar 80.000 ritten per dag over worden gemaakt). De marginal rate of substitution van respondenten die aan de burger-experimenten deelnamen ligt tussen de 10.8 minuten en de 16.3 minuten reistijd (voor 80.000 ritten per dag) tegenover het verbeteren van de verkeersveiligheid met 1 dode per jaar (voor 80.000 ritten per dag).

Klik hier om de studie te lezen