Binnenwanden centraal

Nieuws - 04 juni 2020 - Communication BK

Hoe kunnen specifieke bouwonderdelen bijdragen aan gezonde circulaire materiaalstromen? PhD onderzoeker Bob Geldermans onderzocht aan de hand van niet-dragende scheidingswanden hoe materiaaleigenschappen, materiaalstromen, productontwerp en gebruiksvoordelen kunnen bijdragen aan circulariteit en flexibiliteit in de gebouwde omgeving.

In zijn proefschrift worden twee belangrijke onderzoeksvragen besproken. Enerzijds wordt de circulariteit in de gebouwde omgeving verkend door te kijken naar open bouwkundige indelingen van draagconstructie en invullingen van de plattegrond. In hoeverre kan de invulling bijdragen aan duurzame circulaire materiaal- en productstromen? Anderzijds wordt de flexibiliteit in de gebouwde omgeving verkend door te kijken naar kwalitatieve en kwantitatieve criteria en randvoorwaarden. Welke staan centraal bij het integreren van de begrippen gezondheid en welzijn van de gebruikers, circulariteit en flexibiliteit in configuraties van de invulling?

Met het oog op deze onderzoeksvragen draait het onderzoek om meerdere thema's en disciplines, waarbij de materiaaleigenschappen, materiaalstromen, productontwerp en gebruikersvoordelen aan de orde komen, met betrekking tot een specifieke bouwcomponent: niet-dragende opdeling. Het onderzoek volgt een benadering met gemengde methoden, voornamelijk kwalitatief gedreven en ondersteund door kwantitatieve data en tools. Literatuurstudies, workshops en expertises worden gedurende het gehele traject toegepast om criteria, richtlijnen en ontwerpconcepten af te leiden, te testen en aan te passen. Het proefschrift is opgebouwd rond vier onderzoekshoofdstukken (elk als een afzonderlijk academisch artikel), voorafgegaan door een algemene inleiding en achtergrondschets, en gevolgd door een overkoepelende evaluatie van de bevindingen.