Integratie stimuleren

Nieuws - 15 juli 2020 - Communication BK

Zou het ruimtelijk concentreren van vluchtelingen op het microniveau hun integratie helpen stimuleren? Carla Huisman heeft een NWA-Ideeëngenerator grant van €50.000 gekregen om dit te bestuderen. In de loop van een jaar zal zij de netwerken van Eritrese vluchtelingen in gemengde projecten in Amsterdam vergelijken met de netwerken van meer geïsoleerde bewoners van Utrecht.

Het Nederlandse integratiebeleid is gebaseerd op de geografische spreiding van vluchtelingen zodra zij asiel krijgen. Een aantal recente projecten laat echter toe dat vluchtelingen ruimtelijk geconcentreerd wonen, gemengd met Nederlandse huurders. Een onvoorziene bijwerking van deze aanpak is dat vluchtelingen uit hetzelfde land van herkomst zeer dicht bij elkaar kunnen wonen. Dit zou de wederzijdse ondersteuning kunnen vergemakkelijken. De vraag is of deze concentratie, die oorspronkelijk uit noodzaak is ontstaan, bevorderlijk is voor de integratie-uitkomsten. Om dit te achterhalen zullen de netwerken van Eritrese vluchtelingen die in gemengde projecten in Amsterdam wonen, vergeleken worden met de netwerken van de meer geïsoleerde bewoners van Utrecht. De Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties en woningcorporatie Eigen Haard zijn de maatschappelijke stakeholders voor het onderzoek.

De Ideeëngenerator ondersteunt out-of-the-box denkers met creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën die in samenwerking met maatschappelijke stakeholders worden ontwikkeld. In deze ronde beoordeelden de aanvragers voor het eerst elkaars voorstel en bepaalden samen welke ideeën werden gehonoreerd.