Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Nieuws - 21 december 2021 - Communication BK

Een open acces boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland met daarin een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.

Electrificatie

Een groot deel van de energietransitie is gericht op directe elektrificatie. Maar voor sommige sectoren, zoals staal, cement, zwaar transport of scheepvaart, is elektrificatie geen oplossing. Hernieuwbare waterstof als brandstof en grondstof kan helpen deze puzzel op te lossen. Naast toepassingen in zware industrie kan waterstof in de gebouwde omgeving op verschillende wijzen worden gebruikt. De nieuw ontdekte kansen van waterstof en de cruciale rol ervan in ons toekomstige energiesysteem hebben waterstof een steeds aantrekkelijker investering gemaakt. Bijna dagelijks worden nieuwe waterstofprojecten aangekondigd.

Dertigtal experts

Een dertigtal experts is gevraagd vrijelijk vanuit het eigen vakgebied en invalshoek een bijdrage te leveren. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa. Vanuit Bouwkunde is Peter Luscuere (samen met Ad van Wijk) een van de initiatiefnemers van deze open access publicatie. Verder heeft vanuit Bouwkunde Carola Hein een bijdrage geleverd aan deze publicatie.

In deze open access publicatie Hydrogen rocks, die onlangs online is verschenen, worden diverse invalshoeken en de stand van zaken en de toekomstperspectieven geschetst. Peter Luscuere: "Op termijn is het niet ondenkbaar dat de groene waterstof de fossiele brandstof weg zal concurreren, zelfs de huidige ruimhartige fossiele subsidies daargelaten."

Meer informatie

De publicatie 'Hydrogen Rocks!' met een voorwoord van Frans Timmermans is gratis te downloaden.
De lancering van het boek vond plaats op van vrijdag 17 december met een webinar en online discussie.