Inclusie en diversiteit bij BK

Nieuws - 23 februari 2021 - Communication BK

Roberto Rocco is benoemd tot Diversity and Inclusion Officer voor Bouwkunde met als doel de decaan te adviseren, het faculteitsbeleid te helpen vormgeven en acties voor te stellen met betrekking tot inclusie en diversiteit. “Als buitenstaander heb ik zelf in mijn tijd aan de TU Delft zeer persoonlijk te maken gehad met kwesties rondom inclusie en diversiteit, en niet altijd op een positieve manier. Dit heeft me de handvatten, de nieuwsgierigheid en de ideeën gegeven om diversiteit en inclusie als zeer positieve kwaliteiten en kansen te zien in plaats van als ‘problemen’”, zegt Roberto.

Stuurgroep

Onder leiding van Roberto zal er een BK-stuurgroep voor diversiteit en inclusie worden opgezet. Deze groep zal bestaan uit studenten, wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel en vertegenwoordigers van iedere afdeling. Het doel is om bewustzijn te bevorderen, manieren te vinden om diversiteit op te nemen in het curriculum (waaronder postkoloniale en genderstudies) en te adviseren over kwesties die zich voordoen in de BK-gemeenschap. De groep zal nauw samenwerken met de decaan en de afdelingen om debat en onderwijs over diversiteit te organiseren. Roberto zal ook contacten onderhouden met professor David Keyson, de Diversity Officer van de TU Delft, en met vertegenwoordigers van alle faculteiten, om universiteitsbreed te adviseren over diversiteitskwesties.

Visie

Roberto stelt diversiteit centraal in de vakken die hij geeft en de activiteiten die hij organiseert, omdat hij gelooft dat diversiteit en inclusie ook kunnen worden aangeleerd. “We zijn allemaal lerenden in een steeds veranderende wereld en we moeten geduld hebben en openstaan voor openhartige discussies.” Daarnaast zou hij de discussie over diversiteit willen kaderen binnen de rol van Bouwkunde als een Nederlandse, maar tegelijk mondiale school voor bouwkunde. Deze rol als mondiale school betekent dat BK een voorbeeld is voor scholen wereldwijd. “Wij krijgen veel aandacht en staan volop in de belangstelling en ik wil onze positie graag gebruiken om het debat over diversiteit en inclusie in het bouwkunde-onderwijs veel verder te brengen en het te zien als een enorme kans om de grote maatschappelijke uitdagingen te bespreken waarmee wij als architecten, ontwerpers, planners en managers van de gebouwde omgeving te maken krijgen.”

Actiepunten

Roberto heeft voor de komende twee jaar acht actiepunten geformuleerd:

  1. De oprichting van een stuurgroep Diversiteit, met daarin minimaal een medewerker van iedere afdeling, een student van iedere afdeling en een niet-wetenschappelijk medewerker. Hij wil iedereen die zich betrokken voelt stimuleren om mee te vergaderen, mits ze zich voor minimaal een jaar willen vastleggen. Er zijn veel studenten die zich bij dit initiatief willen aansluiten.
  2. Contact leggen met David Keyson, de Diversity Officer van de TU Delft.
  3. Contact leggen met TU-vrouwennetwerk DEWIS (TU Delft Women in Science) en TRUEU (LHBT+).
  4. Contact leggen met studentenverenigingen (ook TU Delft-breed).
  5. Een profiel opstellen voor een mogelijke gasthoogleraar over kwesties met betrekking tot diversiteit/inclusie/‘race & space’/gender & ruimte/dekolonisatie van de universiteit.
  6. Een korte reeks webinars bedenken over diversiteit en inclusie om te luisteren naar de BK-gemeenschap. Dit zou kunnen worden verzorgd door een academicus/architect/ontwerper in de vorm van een keynotespeech gevolgd door een discussie.
  7. Kort verslag over diversiteit en inclusie bij BK (iedere twee jaar).
  8. Roberto en de diversiteitsgroep zijn altijd beschikbaar voor advies aan MT’s/afdelingen.

Contact

Als je deel wilt uitmaken van de stuurgroep of als je kwesties of ideeën over inclusie of diversiteit wilt bespreken, neem dan gerust contact op met Roberto Rocco via Diversity-BK@tudelft.nl.

Roberto Rocco is benoemd tot Diversity and Inclusion Officer voor Bouwkunde
/* */