Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Nieuws - 20 december 2021 - Communication BK

Kwantitatieve gegevens over collaboratieve huisvesting zijn momenteel versnipperd of zelfs alleen op aanvraag beschikbaar, en het ontbreekt aan standaarddefinities. Dit verhindert een vergelijkend begrip van de uitdagingen en kansen die deze huisvestingsvormen bieden. Bovendien zijn vergelijkende gegevens nodig om wederzijds leren en communicatie tussen gebruikers in verschillende landen en regio's te vergemakkelijken.

Eerste stap afgerond

Het onlangs afgeronde Co-Lab Mapping project (gefinancierd door de NWO KIEM Creative Industries subsidie in 2019-2020) was de eerste stap om de verschillende collaboratieve woonvormen in Europa in kaart te brengen en te voorzien van een wetenschappelijk gevalideerde categorisering in een visualisatie-instrument. De volgende stap zal bestaan uit het samenvoegen en verfijnen van verspreide gegevens op een samenhangende en vergelijkbare manier.

FAIR Data Fund voor volgende stap

In een nieuwe ronde van het FAIR-datafonds behoorden onderzoekers van Bouwkunde opnieuw tot de winnaars. Darinka Czischke en Sara Brysch (Management and the Built Environment) ontvingen financiering voor het verfijnen van bestaande datasets over collaborative housing, in overeenstemming met de FAIR-beginselen (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). 

Het FAIR Data Fund stelt Darinka, Sara en hun team in staat stellen hun bestaande datasets te verfijnen en ze FAIR te maken. De gepubliceerde datasets vormen een solide basis voor vergelijkende en kwantitatieve studies naar collaboratieve huisvesting.

Meer informatie

Kijk op de site van Co-Lab Mapping Project of op de projectpagina via Co-Lab Research.