Observaties van strategische partnerschappen in de bouwsector

Nieuws - 22 september 2021 - Communication BK

Gebouwen in de EU zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik. Het verhogen van de energie-efficiëntie van woningen is belangrijk om de energie-efficiëntiedoelstellingen van de EU en de vermindering van de CO2-uitstoot te bereiken. Woningcorporaties en de bouwsector moeten nauwer samenwerken om dit doel te bereiken. Jelle Koolwijk van MBE heeft voor zijn onderzoek naar strategische partnerschappen onlangs de Research, Innovation, Sustainability and Enterprise (RISE) AWARD gewonnen.

Zoeken naar een nauwe en lange termijn samenwerking

In Nederland bezitten 350 sociale woningcorporaties ongeveer 2,4 miljoen sociale huurwoningen, waarvan een groot deel verduurzaamd moet worden om de Europese doelstellingen te halen. Woningcorporaties vinden dat zij om deze doelen te bereiken nauwer moeten samenwerken met toeleverende partijen uit de bouwsector. Zij zoeken naar samenwerkingsvormen met aannemers en gespecialiseerde onderaannemers om hun vastgoed op een slimmere en efficiëntere manier te verduurzamen. Zij willen gebruik maken van de kennis die bij de toeleverende partijen aanwezig is en hen ook de mogelijkheid bieden om efficiënter en dus goedkoper te kunnen produceren. Daarom zoeken zij naar langdurige samenwerkingsverbanden waarin partijen hun kennis kunnen inbrengen in het ontwerpproces en het totale productieproces over meerdere projecten heen kunnen stroomlijnen. In de afgelopen 10 jaar hebben veel woningcorporaties geprobeerd strategische partnerschappen aan te gaan. Sommige van deze partnerschappen bestaan nog steeds, terwijl andere relatief snel weer zijn opgeheven. Het onderzoek  van Jelle Koolwijk "Interplay between rules, trust and power in strategic partnerships in the construction industry" probeert te begrijpen waarom dit gebeurt.

Observeren en begrijpen

Het doel van strategische partnerschappen is om activiteiten tussen bedrijven te integreren en kennisdeling tussen mensen op gang te brengen. Ondanks het feit dat de partnerschappen op dezelfde manier waren opgezet, bleek de manier waarop mensen in de partnerschappen met elkaar omgingen verschillend te zijn. Als consultant in strategische partnering observeerde Koolwijk verschillend gedrag binnen ontwerpteams. In een aantal teams hadden mensen de neiging sneller ideeën te delen en een vraag te stellen als ze iets niet begrepen. In andere teams leek het alsof teamleden minder snel het achterste van hun tong lieten zien. Verder constateerde Koolwijk dat regels die moesten leiden tot integratie tussen bedrijven, verschillend werden toegepast. In één geval werd open boekhouding bijvoorbeeld gebruikt als instrument om kosteninformatie openlijk te delen en om kostenbesparingen in toekomstige projecten te identificeren. In een ander geval werd open boekhouding echter gebruikt als een instrument om de andere partners te controleren. Koolwijk probeerde deze verschillen te duiden en de effecten daarvan op de lange termijn samenwerking.

Headerfoto: Een succesvol renovatieproject waarbij Jelle Koolwijk betrokken is geweest: De Bosleeuw in Amsterdam (foto door Jelle Koolwijk).

Meer informatie

De bevindingen van zijn laatste onderzoek zijn open-access gepubliceerd in het tijdschrift Engineering, Construction and Architectural Management.
De RISE award werd uitgereikt door het Leeds Sustainability Institute, de Technological University Dublin, het Suffolk Sustainability Institute en de University of the West of England.