ODECO Project: Data zijn de sleutel tot het succes van informatie-economieën

Nieuws - 05 mei 2021 - Communication BK

De waarde van de Europese gegevenseconomie wordt geraamd op 739 miljard euro en zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog aanzienlijk groeien. Vooral wanneer gegevens openlijk met het publiek worden gedeeld, zal naar verwachting nog meer waarde worden gecreëerd. De huidige ontwikkelingen op het gebied van open data worden zijn helaas zeer gefragmenteerd. De TU Delft heeft nu financiering gekregen voor het project 'Towards a sustainable Open Data ECOsystem' (ODECO) van de H2020 Marie Skłodowska-Curie actie Innovative Training Networks.

Verschillende en geïsoleerde domeinen

Open datasystemen worden vaak los van elkaar ontwikkeld in verschillende domeinen en met weinig betrokkenheid van mogelijke gebruikers. De herbruikbaarheid van open data voor gebruikers wordt hierdoor aanzienlijk beperkt. Dit vermindert de innovatie en met name de mogelijkheid om waardevolle nieuwe goederen en diensten te creëren. Geïsoleerde domeinen belemmeren de uitwisselbaarheid en het delen van gegevens voor diverse gebruikers. Hetzelfde geldt voor opleidingen en onderzoek op het gebied van open data: deze zijn ongecoördineerd en multidisciplinaire benaderingen nog schaars. Door verschillende domeinen -onderzoek, particuliere domein, overheid, non-profit- en verschillende sectoren -openbaar bestuur, recht, bedrijfsleven, techniek- samen te brengen, gaat ODECO de belangrijke uitdaging aan om een gebruikersgestuurd, circulair en inclusief ecosysteem van open data te realiseren.

Toegekend voor de H2020 Marie Skłodowska-Curie-actie Innovatieve opleidingsnetwerken

De TU Delft heeft subsidie gekregen van de H2020 Marie Skłodowska-Curie actie Innovatieve Opleidingsnetwerken. Het ODECO-project is een 4-jarig samenwerkingsnetwerk voor onderzoek en opleiding dat bestaat uit negen toonaangevende internationale universiteiten, onderzoekscentra en zestien partners uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Samen brengen zij multidisciplinaire expertise uit verschillende domeinen en actorperspectieven samen om de volgende generatie van creatieve en innovatieve open data onderzoekers in een vroeg stadium op te leiden, om hun creatieve en innovatieve potentieel te ontsluiten om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken in het creëren van gebruikersgestuurde, circulaire en inclusieve open data ecosystemen.  

H2020 Marie Curie Innovative Training Networks

Door middel van het vernieuwende onderzoeks- en opleidingsprogramma zal ODECO 15 beginnende onderzoekers relevante kennis, vaardigheden en onderzoekservaringen op het gebied van open data bijbrengen die dwars door disciplines, domeinen en sectoren lopen.

Een specifieke doelstelling van de Marie Skłodowska-Curie-netwerken voor innovatieve opleiding (ITN) is het opleiden van een nieuwe generatie creatieve, ondernemende en innovatieve beginnende onderzoekers die in staat zijn huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan en kennis en ideeën om te zetten in producten en diensten ten bate van de economie en de samenleving.

Meer informatie

ODECO is een samenwerking tussen TU Delft (faculteit Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde), KU Leuven (België), Centre National de la Recherche Scientifique (Frankrijk), University of Zaragoza (Spanje), University of the Aegean (Griekenland), Aalborg University (Denemarken), University of Camerino (Italië) and Huffington Post (Griekenland).

Onderzoeker Bastiaan van Loenen (A+BE, Urbanism, Urban Data Science) coördineert het ODECO project. Meer informatie is te krijgen via Bastiaan van Loenen.

Headerphoto: Unplash
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 955569
/* */