Het AIFluids Lab, nieuw in de tweede serie TU Delft AI Labs

Nieuws - 02 februari 2021

Dr. Davide Modesti, assistant professor bij het department Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance & Propulsion (AWEP) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zal het onderzoek naar de essentie van complexe fysische stromingen in lucht, water of andere media gaan leiden. Dit onderzoek zal plaatsvinden in het nieuwe AIFluids lab, dat tot doel heeft modellen te ontwikkelen waarmee efficiëntere vliegtuigen en windmolenparken kunnen worden ontworpen. Het lab zal zich focussen op twee grote uitdagingen van vloeistofmechanica: het voorspellen én controleren van complexe, instabiele en turbulente stromingen.

Nieuwe TU Delft AI Labs

Het AIFluids lab is een van de acht nieuwe AI Labs, een nieuwe reeks van acht ‘TU Delft AI Labs’. Binnen deze labs gebruiken wetenschappers artificiële intelligentie (AI) om wetenschappelijke vooruitgang te versnellen en maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Binnen de labs staat de samenwerking tussen experts in de meest geavanceerde AI-technologieën met domeinexperts centraal. In de loop van 2021 zullen nog eens acht labs gelanceerd worden, waarmee het totaal op 24 labs komt.

Over de TU Delft AI Labs

De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek. Daarom lanceerde de TU Delft in 2020 de eerste acht ‘TU Delft AI Labs’. Het TU Delft AI Lab-programma voorziet ambitieuze academici vijf jaar lang van impulsfinanciering om gezamenlijk nieuwe, zich nog ontwikkelende onderzoeksgebieden uit te bouwen tot op zichzelf staande volwassen disciplines. Voor de labs is door de TU Delft structureel ruim 6 miljoen euro per jaar vrijgemaakt.

Dr. D. (Davide) Modesti
Assistant Professor
D.Modesti@tudelft.nl

Onderwijs en AI

AI-gerelateerde kennis is onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs ook het onderwijs op het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende wetenschapsdomeinen.

Lees hier meer over de nieuwe AI Labs, hier over het AIFluids Lab, en hier over AI, Data en Digitalisation bij de TU Delft.