Informatie voor studenten

Laatste update 9 juni 2021

Steeds minder besmettingen en meer mensen die gevaccineerd zijn: het gaat de goede kant op en we krijgen dus meer ruimte, ook op de campus. Universiteiten hebben nu vanuit het ministerie van OCW het verzoek gekregen om voor te sorteren op een basisscenario voor het nieuwe academische jaar. Het idee is om de komende periode geleidelijk meer mensen op de campus toe te laten, zodat ervaring kan worden opgedaan met het ontvangen van grotere groepen op de campus. Daarbij wordt de volgende prioritering aangehouden:

1. Campusgebonden activiteiten
2. Onderwijsactiviteiten
3. Niet-campusgebonden (kantoor)werkzaamheden en activiteiten
4. Grote bijeenkomsten (van derden)

Ondertussen bereiden we ons ook voor op een campus als Covid-19 zo ver onder controle is dat er helemaal geen maatregelen meer nodig zijn. Zodra daar meer over bekend is, word je op de hoogte gebracht.

Houd deze website in de gaten voor updates.

Het uitgebreide bericht hier.

Studieplekken

De studieplekken zijn bedoeld voor studenten die niet de mogelijkheid hebben om thuis te studeren of die wegens mentale klachten thuis niet kunnen studeren. Studenten kunnen hiervoor zelf een plek en tijdslot reserveren. Let op: Reserveren is verplicht!

Alle studiewerkplekken worden corona-proof ingericht, hou je op de campus ook altijd aan de geldende coronamaatregelen.

In de volgende gebouwen kun je een plek en tijdslot reserveren:

Op de campus: Library (gebouw 21)

Er zijn in de Library 220 studiewerkplekken beschikbaar per shift. 

Openingstijden: vanaf 28 april elke dag van 8:00u – 00:00u.

Verplicht reserveren via Office shifts

Meer informatie: Library studieplekken

In de Library hebben studenten met een reservering de mogelijkheid om te ontspannen tijdens hun pauzes op de aangewezen gebieden.

Library locatie

Op de campus: Pulse (gebouw 33)

Laatste update 29 April 2021

Pulse is elke dag open tussen 18:00 en 23:00 voor zelfstudie. Let op; de avondstudie shift start om 18:00 en eindigt om 22:30.

Uitzonderlijke openingstijden voor de studieplekken:
•    5 Mei: Gesloten
•    13 en 14 Mei: open 08:30-17:30 (dagshift)
•    23 en 24 Mei: open 08:30-23:00 (dag- en avondshifts)
•    Tussen 21 Juni tot 2 Juli (dag, avond en weekendshifts)

 

Op de campus: Community plaatsen

Vanaf 15 maart zijn er 40 extra community plaatsen beschikbaar in het Science Centre, deze kun je reserveren via de website van de Library.

Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.00u – 17.00u

Verplicht reserveren via: Office shifts

Science Centre location (tot 3 juli is het mogelijk om plekken op het Science Centre te reserveren)

Op de campus: Studieplekken bij faculteiten

Faculteiten werken ook aan uitbreiding van studieplekken op de campus. Dit wordt gecommuniceerd via de facultaire communicatiekanalen. Op faculteiten kunnen de studiemogelijkheden per gebouw verschillen, bekijk daarom altijd eerst de faculteitspecifieke maatregelen.

Voor BK Studenten.

Voor CiTG Studenten.

Voor TNW Studenten.

Voor 3mE studenten.

Voor EWI Studenten.

Voor LR Studenten.

Voor TBM Studenten.

Voor IO Studenten.

In de stad: Delftse Studenten Vereniging Sint Jansbrug

Vanaf juni zijn er rond 35 extra studieplekken beschikbaar in de Delftse Studenten Vereniging Sint Jansbrug,
Openingstijden: van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00u – 17.00u
Verplicht reserveren via here.

Adres:
Oude Delft 50-52
2611 CD Delft


To top

Tentamens

In het eerste kwartaal van het studiejaar 2020/2021 worden de tentamens online aangeboden. Hoewel er veel vraag is naar tentamens op de campus, zijn de mogelijkheden op dit moment beperkt gezien alle maatregelen (capaciteit van collegezalen op basis van 1,5m, ventilatie etc.). Hierbij komt ook nog eens de onzekerheid over de ontwikkeling van Covid-19. Indien een online toetsing niet mogelijk is, kunnen faculteiten besluiten om voor sommige opleidingen een on-campus toets uit te voeren voor maximaal 100 deelnemers. Dit is alleen mogelijk als rekening wordt gehouden met de huidige maatregelen en gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen.


To top

Tentaminering

Vragen/klachten over tentaminering in deze tijd

Er zijn geen wijzigingen in het proces en de procedures bij vragen en klachten. Bij vragen kan een student terecht bij de examinator (docent), bij klachten over de inhoud of beoordeling van een toets kan de student zich melden bij de examencommissie.

Tentamens opgenomen

De tentamens worden opgenomen. Dit is in 2 vormen van tentaminering:

 • Online mondelinge tentamens.
  Deze opnames worden 2 maanden bewaard in het kader van de bezwaar- en beroepstermijn. Indien er beroep of bezwaar wordt ingediend, worden ze langer bewaard.
 • Online Proctored tentamens
  Als er geen vermoeden van fraude is, worden deze opnames verwijderd na controle door de docent. Indien er wel een vermoeden van fraude is, wordt dit langer bewaard.

Stage en onderzoek in het buitenland

Tot 1 September 2021

Stages en onderoeksprojecten in bestemmingen met kleurcode oranje en rood zijn wereldwijd niet toegestaan. Bij hoge uitzondering kunnen faculteiten stages of onderzoeksprojecten toestaan in landen die de kleurcode geel of groen hebben.

Alleen dan kunnen beurzen gegeven worden, voor meer informatie over beurzen e-mail contactcenter-esa@tudelft.nl.

Na 1 September 2021

Students mogen stages en onderzoeksprojecten doen in Europese bestemmingen (zie de lijst met goedgekeurde landen) welke de kleurcode groen, geel of oranje hebben.

Studenten die dit overwegen moeten contact opnemen met het internship/international office van hun faculteit voor meer informatie. 

Up to date informatie over de reisadviezen kunnen gevonden worden op de site van de Rijksoverheid.

In welke landen mag ik stage lopen of deelnemen aan een onderzoeksproject?

 • De EU lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

 • Niet-EU-lidstaten van het Erasmus-programma: Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije. 

 • EER: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 • EFTA: Zwitserland.

Uitwisselingsprogramma's

Uitwisselingsprogramma's eerste semester 2021-2022

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft besloten om met ingang van september 2021 fysieke uitwisseling binnen Europa toe te staan.

Alle uitwisselingsprogramma's met partnerinstellingen buiten Europa zijn geannuleerd.Dit besluit is genomen gebasseerd op de huidige onzekerheid rondom de COVID-19 ontwikkelingen zoals, toename in besmettingen in sommige delen van de wereld, opgelegde beperkingen betreft reizen door overheden en bepaalde partners van buiten Europa hun exchange programma's hebben gecanceld.

Naar welke landen mag ik op uitwisseling?

 • De EU lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
 • EER: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • EFTA: Zwitserland.
 • Niet-EU-lidstaten van het Erasmus-programma: Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije. 
Waarom heeft de TU Delft besloten alle NON-EU-uitwisselingsprogramma's voor uitgaande studenten in het eerste semester te annuleren?

Wij begrijpen dat individuele studenten een andere kijk kunnen hebben op de risico's in de verschillende landen van de wereld. Onderwijsinstellingen hebben een zorgplicht  voor elke activiteit die studenten in het kader van een opleiding van die instelling ondernemen en onze overheid heeft duidelijk gemaakt dat repatriëring van studenten en medewerkers uit welk land dan ook in geval van een uitbraak van Covid de verantwoordelijkheid van de instelling zal zijn. Bovendien dekt onze verzekering geen kosten voor Covid-19 repatriëring.
Het feit dat de Covid-19 situatie in veel landen nu aan het verbeteren is, is geen zekerheid dat het ook zo door zal zetten. Dat is wat we van afgelopen herfst geleerd hebben. Het argument dat meer mogelijk zal zijn wanneer we allemaal gevaccineerd zijn is gebaseerd op het idee dat het vaccin effectief zal zijn voor elke mutatie. Dat blijft helaas onzeker en onvoorspelbaar.
We hebben deze moeilijke beslissing nu genomen vanwege de voortdurende onzekerheid over de ontwikkelingen rond de pandemie, zoals een toename van het aantal besmettingen in sommige delen van de wereld, reisbeperkingen die door nationale regeringen worden opgelegd en het feit dat bepaalde partners buiten Europa hun uitwisselingsprogramma's al hebben geannuleerd. Wij hadden gehoopt dat wij de studenten een uitwisselingservaring konden bieden, en je zult begrijpen dat dit besluit is genomen met de veiligheid van alle studenten in gedachten.  

Waarom is er een verschil gemaakt tussen EU- en niet-EU-landen?

Om de volgende redenen zijn hiervoor verschillende besluiten genomen:

 • toename van infecties in sommige delen van de wereld
 • reisbeperkingen die nog steeds door nationale regeringen worden toegepast
 • bepaalde partners buiten Europa hebben hun uitwisselingsprogramma's reeds geannuleerd
 • de grenzen in de EU zijn open
 • EU Studenten kunnen over land in Europa, snel, veilig en vrij naar hun thuisland terugkeren 
Kan ik later gaan als het reisadvies verandert?

Nee dit is niet mogelijk, de TU Delft heeft dit moeilijke besluit genomen, en dit zal tot nader order ongewijzigd blijven. Eventuele verdere updates zullen op de website van de universiteit worden geplaatst.

Belangrijke informatie voor uitgaande EU uitwisselingsstudenten 

Het risico op besmetting met COVID-19 blijft onvoorspelbaar. Vandaag kan niemand met zekerheid zeggen welke Covid-19-beperkingen in Europa ook in het herfstsemester nodig zullen zijn, hoe de onderwijssituatie zich zal ontwikkelen en hoe die eruit zal zien (blended, online, op de campus). We moeten echter benadrukken dat de uitwisselingsstudent fysiek aanwezig moet zijn in de ontvangende universiteit ongeacht het aantal cursussen dat online wordt gegeven. Een zuiver virtuele mobiliteit is voor geen enkele student een optie. Het is de beslissing en verantwoordelijkheid van de student of hij/zij een gepland verblijf in het buitenland bij de ontvangende universiteit start.

Belangrijke informatie voor inkomende uitwisselingsstudenten uit de EU 

Het risico op besmetting met COVID-19 blijft onvoorspelbaar. Op dit moment kan niemand met zekerheid zeggen welke Covid-19-beperkingen in Nederland ook in het herfstsemester nodig zullen zijn, hoe de onderwijssituatie zich zal ontwikkelen en hoe die eruit zal zien (blended, online, on campus). Wel moeten we benadrukken dat de uitwisselingsstudent fysiek aanwezig moet zijn op de TU Delft, ongeacht het aantal cursussen dat online wordt gegeven. Een zuiver virtuele mobiliteit is voor geen enkele student een optie. Het is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de student of hij/zij een gepland verblijf in het buitenland aan de TU Delft aanvangt.

 

Important note for outgoing EU exchange students

The risk of infection from COVID-19 remains unpredictable. Today, no one can say with certainty which Covid-19 restrictions in Europe will continue to be necessary in the Fall semester, how the educational situation will develop and what it will look like (blended, online, on campus). However, we must emphasize the exchange student physical presence at the host institution is required regardless of the number of courses delivered online. A purely virtual mobility from the Netherlands is not an option for any student.
It is the student decision and responsibility as to whether he/she starts a planned stay abroad at the host institution.

Important note for incoming EU exchange students

The risk of infection from COVID-19 remains unpredictable. Today, no one can say with certainty which Covid-19 restrictions in the Netherlands will continue to be necessary in the Fall semester, how the educational situation will develop and what it will look like (blended, online, on campus). However, we must emphasize the exchange student physical presence at TU Delft is required regardless of the number of courses delivered online. A purely virtual mobility from your home country is not an option for any student.
it is the student own decision and his/her responsibility as to whether he/she starts a planned stay abroad at TU Delft.

 

Bindend Studieadvies (BSA)

BSA voor het studiejaar 2020-2021

Landelijk is besloten tot een verlaging van de BSA norm voor het studiejaar 2020-2021. Hoewel de studieresultaten van de eerstejaarsstudenten niet achterblijven met voorgaande jaren willen universiteiten studenten tegemoet komen vanwege de stress die de voortdurende beperkingen vanwege COVID-19 met zich meebrengen. Ook de TU Delft heeft besloten om de BSA-norm voor het studiejaar 2020-2021 verlagen.

Verlaging norm bindende studieadvies

De norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor het studiejaar 2020-2021 wordt eenmalig verlaagd van 45 EC naar 39 EC, met uitzondering van de bacheloropleiding IO waarvoor een norm van 37,5 EC zal gelden. Uitgangspunt voor de verlaging is dat de norm voor elke eerstejaarsstudent van de TU Delft wordt verlaagd ter grootte van een vak. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten in het studiejaar 2020-2021 minimaal 39 EC (IO: 37,5 EC) van hun eerste jaar moeten behalen om hun opleiding te mogen voortzetten.

Studenten die in een eerder jaar uitstel van het bindend studieadvies hebben gekregen, dienen in het studiejaar 2020-2021 in totaal ook 39 EC (IO: 37,5 EC) aan eerstejaars vakken te halen, tenzij zij minder studiepunten behoeven te halen om hun eerste jaar volledig af te ronden.

De BSA-regeling van de TU Delft blijft verder ongewijzigd. Alle studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de verlaagde BSA-norm niet kunnen halen, kunnen via de bestaande procedure in de BSA-regeling uitstel van het bindend studieadvies aanvragen.

BSA voor het studiejaar 2019-2020

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt, in verband met het COVID-19 virus: aan studenten die

 • 30 tot en met 44 EC hebben behaald of
 • bij het tussentijds advies in maart de indicatie positief (22,5 tot en met 30 EC) hebben gekregen, wordt uitstel verleend, zoals omschreven in punt 6 van de BSA-regeling, voor een volgend studiejaar.

Deze maatregel betekent het volgende voor het BSA dat eind van het studiejaar 2019-2020 werd verstrekt:

 1. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar 45 EC of meer behaald? Dan krijg je dit jaar conform de BSA-regeling van de TU Delft een positief bindend studieadvies.
 2. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar tussen de 30 EC en 44 EC behaald? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van het BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen. Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 3. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je een positief tussentijds advies (bij 22,5 tot en met 30 EC) in maart 2020 ontvangen? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen.  Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 4. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar minder dan 30 EC behaald en geen positief tussentijds advies in maart 2020 ontvangen?
  In dit geval krijg je conform de BSA-regeling van de TU Delft een (voorgenomen) negatief bindend studie advies. Je kan wel uitstel van BSA aanvragen in geval er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang negatief hebben beïnvloed. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de  persoonlijke omstandigheid en de studievoortgang.
 5. Voor studenten, die eerder uitstel van BSA hebben gekregen, geldt het volgende:
  • Voldoe je in studiejaar 2019-2020 aan de BSA-norm (45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding of eerste jaar volledig afgerond), dan heb je eind augustus automatisch een positief bindend studieadvies ontvangen. 
  • Heb je in studiejaar 2019-2020 niet de benodigde 45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding behaald of het eerste jaar niet volledig afgerond? Als er sprake is van een persoonlijke  omstandigheid, waaronder de eventuele gevolgen van de situatie m.b.t. COVID-19 voor jouw studievoortgang, dan kan je nogmaals uitstel van BSA aanvragen. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de bijzondere omstandigheden en de voortgang. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

Verdere informatie kun je vinden op de BSA-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

BSA website Studieadviseurs per faculteit

Overgang bachelor naar master

Studiejaar 2021-2022

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Daarbij is wel bepaald dat studenten één maal en met een maximale duur van 1 jaar een zachte knip inschrijving voor een (schakel- of master-)opleiding kunnen hebben.  Het stapelen van twee zachte knip- inschrijvingen is dus niet mogelijk.

Meer informatie over toelating vindt je hier.

Voor bachelorstudenten van de TU Delft
 • Bachelorstudenten, die op 31 augustus 2021 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in studiejaar 2021-2022 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken.
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het BEP. Faculteiten informeren studenten van hun bacheloropleidingen vóór 15 mei 2021 welke inhoudelijke eisen dat zijn.
 • Deze mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen geldt alleen in studiejaar 2021-2022 en vervalt dus op 31 augustus 2022.
Voor schakelstudenten van de TU Delft

 • Schakelstudenten, die op 31 augustus 2021 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun schakelprogramma, mogen in het studiejaar 2021-2022 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken.
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip.
 • De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, geldt alleen in studiejaar 2021-2022 en vervalt dus op 31 augustus 2022.
Voor bachelorstudenten van een Nederlandse hoger onderwijsinstelling
 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2021 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2021-2022 vakken van het passende schakelprogramma dan wel mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van schakel- of mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip.
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding schakel- en/of mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2022

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven en een inschrijvingsverzoek te doen voor de gewenste masteropleiding. In studielink wordt vervolgens gevraagd of de student in aanmerking wil komen voor een voorwaardelijke toelating tot de master. Op basis van deze aanvraag zal de voorwaardelijke toelating worden beoordeeld door de decaan van de faculteit, waartoe de betreffende masteropleiding behoort. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn, totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond of worden beëindigd als op uiterlijk 31-08-2022 de bachelor of schakelprogramma niet is afgerond.

Informatie per faculteit:
Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Tweetalig
EWI – Engels
IO – Tweetalig
LR – Engels
TBM – Engels
TNW – Engels​​​​​​​

Aanmelden studenten van andere instellingen

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor de beoogde TU Delft opleiding in te schrijven. Tevens moeten zij zich herinschrijven bij de toelating gevende opleiding bij de huidige universiteit of HBO.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Studiejaar 2020-2021

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling, gelden de volgende uitgangspunten.

Voor bachelorstudenten van een Nederlandse universiteit
 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021.
Voor schakelstudenten van de TU Delft
 • Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 
 • De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021.
Voor bachelorstudenten van een Nederlandse HO-instelling

 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 vakken van het passende schakelprogramma danwel mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van schakel- of mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip.
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding schakel- en/of mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven en een inschrijvingsverzoek te doen voor de gewenste masteropleiding. De herinschrijving gaat op 3 juni open. In studielink wordt vervolgens gevraagd of de student in aanmerking wil komen voor een voorwaardelijke toelating tot de master. Op basis van deze aanvraag zal de voorwaardelijke toelating worden beoordeeld door de decaan van de faculteit, waartoe de betreffende masteropleiding behoort. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn, totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond of worden beëindigd als op uiterlijk 31-08-2021 de bachelor of schakelprogramma niet is afgerond. Indien je al een aanmelding hebt gedaan voor je masteropleiding dan ontvang je voor 1 juni bericht over de eventuele voorwaardelijke toelating tot de master.

Informatie per faculteit:
Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Tweetalig
EWI – Engels
IO – Tweetalig
​​​​​​​LR – Engels
​​​​​​​TBM – Engels
​​​​​​​TNW – Engels​​​​​​​

Tegemoetkoming financiële zorgen studenten

Door de maatregelen rondom de coronacrisis zijn situaties ontstaan waarin studenten te maken hebben met directe of indirecte geldzorgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. Om tegemoet te komen aan deze situatie hebben de universiteit en DUO een aantal maatregelen getroffen.

Tegemoetkoming DUO
Op dit moment biedt de DUO twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

 • Tegemoetkoming voor het wegvallen van je beurs: lag of ligt de laatste maand van je (aanvullende) beurs in de periode juni 2020 tot en met augustus 2023, en kon je daarna alleen nog maar lenen? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming en ontvang je eenmalig €1500. DUO zal zelf contact met je opnemen, zorg er daarom voor dat je contactgegevens in ‘Mijn DUO’ juist zijn.
 • Tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging: stond je in het studiejaar 2019-2020 en in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven, en heb je in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 je master behaald? Dan kom je in aanmerking voor deze tegemoetkoming en ontvang je eenmalig €535. DUO zal zelf contact met je opnemen, zorg er voor dat je contactgegevens in ‘Mijn DUO’ juist zijn. Verhuis je na het afstuderen naar het buitenland, geef dan je nieuwe adres door in ‘Mijn DUO’. Installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo mis je het bericht niet. Heb je geen studiefinanciering en zijn je adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat u voor vertrek uw nieuwe adres doorgeeft aan uw Nederlandse gemeente. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de financiële tegemoetkomingen voor studenten op de website van DUO of bel: +31 50 599 77 55.

Tegemoetkoming TU Delft
TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk.

Ben jij een non-EER student?
In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor het profileringsfonds. Neem contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken en lees hier meer.

Korting collegegeld 2021-2022
In februari 2021 presenteerde het ministerie van OCW een steunpakket voor onderwijs en onderzoek. Een onderdeel van dit pakket is de korting van 1084 euro op het collegegeld voor studiejaar 2021-2022. Zodra binnen de TU Delft de nieuwe tarieven bekend zijn worden deze gecommuniceerd.

Pilots voor meer fysiek onderwijs

De TU Delft doet samen met andere onderwijsinstellingen mee aan pilots die erop gericht zijn om, zodra het kan, meer onderwijs op campus op een verantwoorde manier plaats te laten vinden. Zo is er een bewegingsonderzoek met een app en sensoren in de Library, een pilot met een aantal practica en kijken we of we met sneltesten meer grootschalige tentamens kunnen organiseren.

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is.

Als een van je huisgenoten symptomen heeft, dus koorts en/of benauwdheidsklachten, blijf dan ook thuis, totdat de testuitslagen bekend zijn. Zodra je zelf ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk testen. Een studentenhuis wordt gezien als één huishouden.

Als een van jouw studiegenoten (dus geen huisgenoot) klachten heeft en je bent in de twee dagen voordat de klachten begonnen langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in diens nabijheid geweest, dan verzoeken we je niet naar campus te komen, totdat de testuitslagen van de studiegenoot bekend zijn en negatief. Zodra je ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk zelf testen. 

Voor een eventueel contactonderzoek is het volgende belangrijk. Schrijf alvast op met wie je de afgelopen dagen contact hebt gehad. Het gaat vooral om mensen met wie je:

 • langer dan 15 minuten samen bent geweest op minder dan 1,5 meter
 • in contact bent geweest langer dan 15 min, op meer dan 1,5 meter afstand

in de afgelopen 2 dagen voordat de klachten begonnen, tot het moment dat je thuis bleef.

Als je je hebt laten testen en uit de test blijkt dat je geen Covid-19 hebt en je voelt je goed genoeg, kun je weer naar de campus komen. Let op: alleen als dat ook geldt voor alle huisgenoten en je dus niet in quarantaine bent vanwege iemand anders in je huis. In dat geval maak je de quarantaineperiode tot 10 dagen na het laatste onbeschermde contact met je huisgenoot af.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer +31 (0)15 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Studievertraging door thuisisolatie
Als je als student door thuisisolatie  studievertraging oploopt, neem dan contact op met je studieadviseur, dan zal worden gezocht naar een maatwerkoplossing.

Bekijk het stroomschema van de overheid: testen op coronavirus

Quarantaine

De Nederlandse overheid raadt studenten die uit een land of gebied komen waarvoor om gezondheidsredenen een reisadvies geldt, ten zeerste aan om gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. Meer informatie over wanneer u zelfquarantaine moet handhaven en hoe u dit moet regelen, vindt u op deze webpagina van de Nederlandse overheid.

Mondkapjes op campus

Het is sinds 1 december 2020 verplicht voor studenten, medewerkers en bezoekers om een mondkapje te dragen wanneer ze zich door de gebouwen verplaatsen (dus ook in onze laboratoria). Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal in collegezaal of werkruimte, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan. 

We willen heel graag onze huidige fysieke onderwijsactiviteiten voortzetten, maar of we dit kunnen doen ligt in onze gezamenlijke handen. 

Corona-vaccinatieplan: informatie voor internationale studenten

Alle personen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen en bij de gemeente staan ingeschreven, komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Ook als internationale student ontvang je een uitnodigingsbrief van het RIVM om in Nederland een COVID-19-vaccinatie te krijgen. Zorg ervoor dat je met je huidige adres staat ingeschreven bij de gemeente waar je momenteel woont.

Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je huisarts, hij/zij zal je daarbij begeleiden.

 

Meer informatie in een aantal talen vindt u hier:

https://www.government.nl/documenten/leaflets/2021/01/19/vaccinatie-tegen-covid-19-in-the-nederland

 

Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie (par. 2.3).

Zelftesten voor studenten

Zoals je hebt gehoord stelt de overheid gratis zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers van de universiteit. Er zijn veel mensen, zeker van jullie leeftijd, die geen last hebben van een besmetting en niet doorhebben dat ze besmet zijn. Daarom raden we je aan om gebruik te maken van de zelftesten, zo kunnen besmettingen snel worden opgespoord. 

Het is vrijwillig maar wel ontzettend belangrijk 
De zelftesten zijn op vrijwillige basis. Je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om fysieke toegang te krijgen tot het onderwijs. Het is vrijwillig, maar wel ontzettend belangrijk om je te laten testen. Door zelftesten houden we zicht op het virus, waardoor meer fysiek onderwijs mogelijk is. 

Hoe kan ik ze bestellen? 
Ga naar de website www.zelftestonderwijs.nl en lees meer over het bestelproces. 

Wanneer moet ik precies de zelftest doen? 
Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat. 

Maatregelen blijven gelden 
Het gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden op de TU Delft, zoals: het houden van de 1,5m afstand, frequent handen wassen, het gebruik van mondkapjes en het thuisblijven bij klachten. 

Veelgestelde vragen zijn te vinden op www.zelftestonderwijs.nl

Verwachtingen September 2021

Wat kunnen we verwachten in september?

Steeds minder besmettingen en meer mensen die gevaccineerd zijn: het gaat de goede kant op en we krijgen dus meer ruimte, ook op de campus. Gelukkig maar, want de TU Delft is een campusuniversiteit. Studeren, onderzoeken, doceren, werken, ontmoeten… het vindt bij ons zoveel mogelijk op de campus plaats. Universiteiten hebben nu vanuit het ministerie van OCW het verzoek gekregen om voor te sorteren op een basisscenario  voor het nieuwe academische jaar. Wat is dat scenario en wat betekent dit voor jou als student?

Een aantal maatregelen blijft nog wel bestaan, zoals het vrijwillig (zelf)testen en het hanteren van een maximale groepsgrootte. Je vindt het gehele basisscenario en de overige scenario’s hier.  

Weer vaker naar de campus?

Het idee is om de komende periode geleidelijk meer mensen op de campus toe te laten, zodat ervaring kan worden opgedaan met het ontvangen van grotere groepen op de campus. Zo wordt er gekeken naar de aanwezigheid van publiek bij afstudeerbijeenkomsten, naar hoe we weer (fieldlab)evenementen kunnen organiseren, en hoe de toestroom van mensen naar de campus kan worden gespreid. De volgende prioritering wordt aangehouden bij het bepalen wie er naar de campus kunnen komen:

 1. Campusgebonden activiteiten
 2. Onderwijsactiviteiten
 3. Niet-campusgebonden (kantoor)werkzaamheden en activiteiten
 4. Grote bijeenkomsten (van derden)

Ondertussen bereiden we ons ook voor op een  campus als Covid-19 zo ver onder controle is dat er helemaal geen maatregelen meer nodig zijn. Zodra daar meer over bekend is, word je op de hoogte gebracht.

Hulp nodig?

 • Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen. Maak een online afspraak
 • Wil je gebruik maken van onze spreekuren met psychologen, studentendecanen of het career centre? Vul dan voor 11.00 uur het consent form in.
 • Studeren op afstand – hoe ga ik daar mee om? Op deze pagina kun je een overzicht vinden met tips, support, tools en activiteiten op gebied van welzijn en studie.