Informatie voor studenten

Laatste update 23 september 2021

Het kabinet heeft verdere versoepelingen voor het hoger onderwijs bekend gemaakt die ingaan per 25 september a.s. 

Wat zijn de versoepelingen?

 • Het gebruik van mondkapjes is niet meer verplicht, het dragen van mondkapjes is dus op vrijwillige basis; 
 • Er geldt geen maximum meer voor groepsgroottes van 75 personen per zelfstandige ruimte; 
 • De 1,5 meter afstandsregel vervalt, wel blijft het verstandig om elkaar de ruimte te geven. 

Hoe zorgen we voor een veilige campus? 

 • Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten;
 • Blijf de basisregels volgen: was vaak en goed je handen en nies en hoest in je elleboog; 
 • Schud geen handen; 
 • Doe de Quarantaine Check en volg de quarantaine richtlijnen; 
 • Je wordt aangeraden om twee keer per week gebruik te maken van (vrijwillige) gratis zelftesten

Er zal geen nieuw lesrooster gemaakt worden voor het eerste kwartaal (Q1). Voor het tweede kwartaal (Q2) doen we er alles aan zodat jouw studie weer zo veel mogelijk op de campus plaatsvindt. We raden je aan om Brightspace goed in de gaten te houden. 

Houd deze website in de gaten voor de meest actuele corona-updates. 

Academisch jaar 2021-2022

Het kabinet heeft verdere versoepelingen voor het hoger onderwijs bekend gemaakt die ingaan per 25 september a.s.

Wat zijn de versoepelingen?

 • Het gebruik van mondkapjes is niet meer verplicht, het dragen van mondkapjes is dus op vrijwillige basis;
 • Er geldt geen maximum meer voor groepsgroottes van 75 personen per zelfstandige ruimte;
 • De 1,5 meter afstandsregel vervalt, wel blijft het verstandig om elkaar de ruimte te geven.

Hoe zorgen we voor een veilige campus?

 • Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten;
 • Blijf de basisregels volgen: was vaak en goed je handen en nies en hoest in je elleboog;
 • Schud geen handen;
 • Doe de Quarantaine Check en volg de quarantaine richtlijnen;
 • Je wordt aangeraden om twee keer per week gebruik te maken van (vrijwillige) gratis zelftesten.

Er zal geen nieuw lesrooster gemaakt worden voor het eerste kwartaal (Q1). Voor het tweede kwartaal (Q2) doen we er alles aan zodat jouw studie weer zo veel mogelijk op de campus plaatsvindt. We raden je aan om Brightspace goed in de gaten te houden.


To top

Tentamens

In het eerste kwartaal van het studiejaar 2020/2021 worden de tentamens online aangeboden. Hoewel er veel vraag is naar tentamens op de campus, zijn de mogelijkheden op dit moment beperkt gezien alle maatregelen (capaciteit van collegezalen op basis van 1,5m, ventilatie etc.). Hierbij komt ook nog eens de onzekerheid over de ontwikkeling van Covid-19. Indien een online toetsing niet mogelijk is, kunnen faculteiten besluiten om voor sommige opleidingen een on-campus toets uit te voeren voor maximaal 100 deelnemers. Dit is alleen mogelijk als rekening wordt gehouden met de huidige maatregelen en gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen.


To top

Tentaminering

Vragen/klachten over tentaminering in deze tijd

Er zijn geen wijzigingen in het proces en de procedures bij vragen en klachten. Bij vragen kan een student terecht bij de examinator (docent), bij klachten over de inhoud of beoordeling van een toets kan de student zich melden bij de examencommissie.

Tentamens opgenomen

De tentamens worden opgenomen. Dit is in 2 vormen van tentaminering:

 • Online mondelinge tentamens.
  Deze opnames worden 2 maanden bewaard in het kader van de bezwaar- en beroepstermijn. Indien er beroep of bezwaar wordt ingediend, worden ze langer bewaard.
 • Online Proctored tentamens
  Als er geen vermoeden van fraude is, worden deze opnames verwijderd na controle door de docent. Indien er wel een vermoeden van fraude is, wordt dit langer bewaard.

Stage en onderzoek in het buitenland

In welke landen mag ik stage lopen of deelnemen aan een onderzoeksproject?

 • De EU lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

 • Niet-EU-lidstaten van het Erasmus-programma: Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije. 

 • EER: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 • EFTA: Zwitserland.

Uitwisselingsprogramma's

Uitwisselingsprogramma's eerste semester 2021-2022

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft besloten om met ingang van september 2021 fysieke uitwisseling binnen Europa toe te staan.

Alle uitwisselingsprogramma's met partnerinstellingen buiten Europa zijn geannuleerd.Dit besluit is genomen gebasseerd op de huidige onzekerheid rondom de COVID-19 ontwikkelingen zoals, toename in besmettingen in sommige delen van de wereld, opgelegde beperkingen betreft reizen door overheden en bepaalde partners van buiten Europa hun exchange programma's hebben gecanceld.

Naar welke landen mag ik op uitwisseling?

 • De EU lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
 • EER: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • EFTA: Zwitserland.
 • Niet-EU-lidstaten van het Erasmus-programma: Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije. 

Belangrijke informatie voor uitgaande EU uitwisselingsstudenten 

Het risico op besmetting met COVID-19 blijft onvoorspelbaar. Vandaag kan niemand met zekerheid zeggen welke Covid-19-beperkingen in Europa ook in het herfstsemester nodig zullen zijn, hoe de onderwijssituatie zich zal ontwikkelen en hoe die eruit zal zien (blended, online, op de campus). We moeten echter benadrukken dat de uitwisselingsstudent fysiek aanwezig moet zijn in de ontvangende universiteit ongeacht het aantal cursussen dat online wordt gegeven. Een zuiver virtuele mobiliteit is voor geen enkele student een optie. Het is de beslissing en verantwoordelijkheid van de student of hij/zij een gepland verblijf in het buitenland bij de ontvangende universiteit start.

Belangrijke informatie voor inkomende uitwisselingsstudenten uit de EU 

Het risico op besmetting met COVID-19 blijft onvoorspelbaar. Op dit moment kan niemand met zekerheid zeggen welke Covid-19-beperkingen in Nederland ook in het herfstsemester nodig zullen zijn, hoe de onderwijssituatie zich zal ontwikkelen en hoe die eruit zal zien (blended, online, on campus). Wel moeten we benadrukken dat de uitwisselingsstudent fysiek aanwezig moet zijn op de TU Delft, ongeacht het aantal cursussen dat online wordt gegeven. Een zuiver virtuele mobiliteit is voor geen enkele student een optie. Het is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de student of hij/zij een gepland verblijf in het buitenland aan de TU Delft aanvangt.

 

Important note for outgoing EU exchange students

The risk of infection from COVID-19 remains unpredictable. Today, no one can say with certainty which Covid-19 restrictions in Europe will continue to be necessary in the Fall semester, how the educational situation will develop and what it will look like (blended, online, on campus). However, we must emphasize the exchange student physical presence at the host institution is required regardless of the number of courses delivered online. A purely virtual mobility from the Netherlands is not an option for any student.
It is the student decision and responsibility as to whether he/she starts a planned stay abroad at the host institution.

Important note for incoming EU exchange students

The risk of infection from COVID-19 remains unpredictable. Today, no one can say with certainty which Covid-19 restrictions in the Netherlands will continue to be necessary in the Fall semester, how the educational situation will develop and what it will look like (blended, online, on campus). However, we must emphasize the exchange student physical presence at TU Delft is required regardless of the number of courses delivered online. A purely virtual mobility from your home country is not an option for any student.
it is the student own decision and his/her responsibility as to whether he/she starts a planned stay abroad at TU Delft.

 

Bindend Studieadvies (BSA)

BSA voor het studiejaar 2020-2021

Landelijk is besloten tot een verlaging van de BSA norm voor het studiejaar 2020-2021. Hoewel de studieresultaten van de eerstejaarsstudenten niet achterblijven met voorgaande jaren willen universiteiten studenten tegemoet komen vanwege de stress die de voortdurende beperkingen vanwege COVID-19 met zich meebrengen. Ook de TU Delft heeft besloten om de BSA-norm voor het studiejaar 2020-2021 verlagen.

Verlaging norm bindende studieadvies

De norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor het studiejaar 2020-2021 wordt eenmalig verlaagd van 45 EC naar 39 EC, met uitzondering van de bacheloropleiding IO waarvoor een norm van 37,5 EC zal gelden. Uitgangspunt voor de verlaging is dat de norm voor elke eerstejaarsstudent van de TU Delft wordt verlaagd ter grootte van een vak. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten in het studiejaar 2020-2021 minimaal 39 EC (IO: 37,5 EC) van hun eerste jaar moeten behalen om hun opleiding te mogen voortzetten.

Studenten die in een eerder jaar uitstel van het bindend studieadvies hebben gekregen, dienen in het studiejaar 2020-2021 in totaal ook 39 EC (IO: 37,5 EC) aan eerstejaars vakken te halen, tenzij zij minder studiepunten behoeven te halen om hun eerste jaar volledig af te ronden.

De BSA-regeling van de TU Delft blijft verder ongewijzigd. Alle studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de verlaagde BSA-norm niet kunnen halen, kunnen via de bestaande procedure in de BSA-regeling uitstel van het bindend studieadvies aanvragen.

BSA voor het studiejaar 2019-2020

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt, in verband met het COVID-19 virus: aan studenten die

 • 30 tot en met 44 EC hebben behaald of
 • bij het tussentijds advies in maart de indicatie positief (22,5 tot en met 30 EC) hebben gekregen, wordt uitstel verleend, zoals omschreven in punt 6 van de BSA-regeling, voor een volgend studiejaar.

Deze maatregel betekent het volgende voor het BSA dat eind van het studiejaar 2019-2020 werd verstrekt:

 1. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar 45 EC of meer behaald? Dan krijg je dit jaar conform de BSA-regeling van de TU Delft een positief bindend studieadvies.
 2. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar tussen de 30 EC en 44 EC behaald? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van het BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen. Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 3. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je een positief tussentijds advies (bij 22,5 tot en met 30 EC) in maart 2020 ontvangen? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen.  Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 4. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar minder dan 30 EC behaald en geen positief tussentijds advies in maart 2020 ontvangen?
  In dit geval krijg je conform de BSA-regeling van de TU Delft een (voorgenomen) negatief bindend studie advies. Je kan wel uitstel van BSA aanvragen in geval er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang negatief hebben beïnvloed. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de  persoonlijke omstandigheid en de studievoortgang.
 5. Voor studenten, die eerder uitstel van BSA hebben gekregen, geldt het volgende:
  • Voldoe je in studiejaar 2019-2020 aan de BSA-norm (45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding of eerste jaar volledig afgerond), dan heb je eind augustus automatisch een positief bindend studieadvies ontvangen. 
  • Heb je in studiejaar 2019-2020 niet de benodigde 45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding behaald of het eerste jaar niet volledig afgerond? Als er sprake is van een persoonlijke  omstandigheid, waaronder de eventuele gevolgen van de situatie m.b.t. COVID-19 voor jouw studievoortgang, dan kan je nogmaals uitstel van BSA aanvragen. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de bijzondere omstandigheden en de voortgang. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

Verdere informatie kun je vinden op de BSA-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

BSA website Studieadviseurs per faculteit

Overgang bachelor naar master

Studiejaar 2021-2022

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Daarbij is wel bepaald dat studenten één maal en met een maximale duur van 1 jaar een zachte knip inschrijving voor een (schakel- of master-)opleiding kunnen hebben.  Het stapelen van twee zachte knip- inschrijvingen is dus niet mogelijk.

Meer informatie over toelating vindt je hier.

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven en een inschrijvingsverzoek te doen voor de gewenste masteropleiding. In studielink wordt vervolgens gevraagd of de student in aanmerking wil komen voor een voorwaardelijke toelating tot de master. Op basis van deze aanvraag zal de voorwaardelijke toelating worden beoordeeld door de decaan van de faculteit, waartoe de betreffende masteropleiding behoort. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn, totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond of worden beëindigd als op uiterlijk 31-08-2022 de bachelor of schakelprogramma niet is afgerond.

Informatie per faculteit:
Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Nederlands
EWI – Engels
IO – Nederlands
LR – Engels
TBM – Engels
TNW – Engels

Aanmelden studenten van andere instellingen

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor de beoogde TU Delft opleiding aan te melden. Tevens moeten zij zich herinschrijven bij de toelating gevende opleiding bij de huidige universiteit of HBO. Wanneer deze aanmelding en herinschrijving zijn gedaan een email sturen naar: contactcentre-esa@tudelft.nl met als onderwerp: aanmelding master, bachelor nog niet afgerond onder vermelding van studienummer en de betreffende TUD master waarvoor aangemeld.

____________________________________________________________________________________________________________

Studiejaar 2020-2021

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling, gelden de volgende uitgangspunten.

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven en een inschrijvingsverzoek te doen voor de gewenste masteropleiding. De herinschrijving gaat op 3 juni open. In studielink wordt vervolgens gevraagd of de student in aanmerking wil komen voor een voorwaardelijke toelating tot de master. Op basis van deze aanvraag zal de voorwaardelijke toelating worden beoordeeld door de decaan van de faculteit, waartoe de betreffende masteropleiding behoort. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn, totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond of worden beëindigd als op uiterlijk 31-08-2021 de bachelor of schakelprogramma niet is afgerond. Indien je al een aanmelding hebt gedaan voor je masteropleiding dan ontvang je voor 1 juni bericht over de eventuele voorwaardelijke toelating tot de master.

Informatie per faculteit:
Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Tweetalig
EWI – Engels
IO – Tweetalig
LR – Engels
​​​​​​​TBM – Engels
​​​​​​​TNW – Engels​​​​​​​

Tegemoetkoming financiële zorgen studenten

Door de maatregelen rondom de coronacrisis zijn situaties ontstaan waarin studenten te maken hebben met directe of indirecte geldzorgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. Om tegemoet te komen aan deze situatie hebben de universiteit en DUO een aantal maatregelen getroffen.

Tegemoetkoming DUO
Op dit moment biedt de DUO twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

 • Tegemoetkoming voor het wegvallen van je beurs: lag of ligt de laatste maand van je (aanvullende) beurs in de periode juni 2020 tot en met augustus 2023, en kon je daarna alleen nog maar lenen? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming en ontvang je eenmalig €1500. DUO zal zelf contact met je opnemen, zorg er daarom voor dat je contactgegevens in ‘Mijn DUO’ juist zijn.
 • Tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging: stond je in het studiejaar 2019-2020 en in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven, en heb je in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 je master behaald? Dan kom je in aanmerking voor deze tegemoetkoming en ontvang je eenmalig €535. DUO zal zelf contact met je opnemen, zorg er voor dat je contactgegevens in ‘Mijn DUO’ juist zijn. Verhuis je na het afstuderen naar het buitenland, geef dan je nieuwe adres door in ‘Mijn DUO’. Installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo mis je het bericht niet. Heb je geen studiefinanciering en zijn je adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat u voor vertrek uw nieuwe adres doorgeeft aan uw Nederlandse gemeente. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de financiële tegemoetkomingen voor studenten op de website van DUO of bel: +31 50 599 77 55.

Tegemoetkoming TU Delft
TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk.

Ben jij een non-EER student?
In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor het profileringsfonds. Neem contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken en lees hier meer.

Korting collegegeld 2021-2022
In februari 2021 presenteerde het ministerie van OCW een steunpakket voor onderwijs en onderzoek. Een onderdeel van dit pakket is de korting van 1084 euro op het collegegeld voor studiejaar 2021-2022. Zodra binnen de TU Delft de nieuwe tarieven bekend zijn worden deze gecommuniceerd.

Tijdelijke verlaging collegegeld non-EU/EFTA in 2021 i.v.m. maatregelen COVID-19 virus

Non EU/EFTA Bsc of Msc studenten die afstuderen in maanden september, oktober of november 2021, krijgen het verschil tussen het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld achteraf gerestitueerd. 
Het betreft studenten waarvan wordt aangenomen dat zij hun bachelor- of masterdiploma vóór 1 september 2021 behaald zouden hebben, maar waarvan het geplande afstuderen is vertraagd door de beperkende (overheids)maatregelen samenhangend met de COVID-19 crisis.

Voor deze regeling geldt:

 • Student betaalt nu het instellingscollegegeld non-EU/EFTA;
 • Afstuderen zou plaatsvinden in 2020-2021, maar is vertraagd door COVID-19;
 • Er dient sprake te zijn van een continue inschrijving bij de betreffende opleiding;
 • Het bedrag dat uitgekeerd wordt, is het verschil tussen het vastgestelde bedrag van  het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2021-2022;
 • De compensatie ter hoogte van een verlaging collegegeld tot het wettelijk tarief geldt voor maximaal 3 maanden (september t/m november 2021);
 • Bij afstuderen na 30 november 2021 vervalt deze regeling en ontvangt de student geen compensatie;
 • Er kan geen sprake zijn van een dubbele tegemoetkoming. De student komt niet in aanmerking voor deze korting als de student een andere vorm van collegegeldvergoeding ontvangt, zoals de Regeling Profileringsfonds TU Delft of een particulier universiteitsfonds. 
 • De compensatie vindt automatisch plaats na het behalen van het diploma.
 • Na afstuderen wordt de student niet automatisch uitgeschreven, zie Uitschrijven (tudelft.nl) voor meer informatie.

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf coronaklachten (o.a. verkouden, koorts of benauwd) hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is. Ook als je al bent gevaccineerd.

Als een van je huis- of studiegenoten symptomen heeft (o.a. verkouden, koorts of benauwd) en je was minstens 15 minuten per dag (bij elkaar opgeteld en 1,5 meter of minder) bij je huis- of studiegenoot in de buurt die besmettelijk was of was je minder dan 15 minuten in de buurt, maar heb je wel met die persoon gezoend, geknuffeld of heeft deze persoon vlakbij jou gehoest? Dan heb je een verhoogde kans om besmet geraakt te zijn met het coronavirus.

Doe de check om te weten of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen. Ook als je gevaccineerd of hersteld bent.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer 015 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten?

Quarantaine

Moet ik in quarantaine? Doe de check via deze website van de overheid om te weten of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen.

De Nederlandse overheid raadt studenten die uit een land of gebied komen waarvoor om gezondheidsredenen een reisadvies geldt, ten zeerste aan om gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. Informeer vooraf goed als je vanuit een ander land naar Nederland reist welke richtlijnen je moet volgen. Op de website van de Rijksoverheid vind je op basis van het land waar je vandaan komt, aan welke regels je moet voldoen. Denk hierbij aan een quarantaineverplichting, een negatief COVID-19 testresultaat en/of vaccinatiebewijs die je mogelijk aan de grens moet kunnen overleggen. Door je vooraf goed te informeren, vermijd je het risico dat je te laat voor de start van je studie bent.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten?

Vaccineren

Wil je je laten vaccineren tegen corona? Maak dan een afspraak op www.planjeprik.nl, maar het kan ook zonder afspraak op GGD-locaties die zijn te vinden op www.prikkenzonderafspraak.nl. Vooralsnog kiest de TU Delft ervoor dat je zonder coronabewijs het onderwijs op de campus kunt volgen.

Corona-vaccinatieplan: informatie voor internationale studenten

Alle personen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen en bij de gemeente staan ingeschreven, komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Ook als internationale student ontvang je een uitnodigingsbrief van het RIVM om in Nederland een COVID-19-vaccinatie te krijgen. Zorg ervoor dat je met je huidige adres staat ingeschreven bij de gemeente waar je momenteel woont.

Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je huisarts, hij/zij zal je daarbij begeleiden.

Vooralsnog kiest de TU Delft ervoor dat je zonder vaccinatiebewijs het onderwijs op campus kunt volgen. Om veilig onderwijs te kunnen volgen en te kunnen geven hopen we dat iedereen die aan de TU Delft studeert de overheidsrichtlijnen opvolgt als het gaat om vaccineren en testen.

Meer informatie in een aantal talen vind je hier.

Bron: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie (par. 2.3).

Gratis zelftesten

Studenten worden aangeraden om gebruik te maken van (vrijwillige) zelftesten. Het is voor alle studenten en medewerkers weer mogelijk om zelftesten gratis te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers worden geadviseerd twee keer per week een zelftest te gebruiken.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten

Moet je verplicht thuis blijven omdat je coronaklachten hebt of zit je in quarantaine waardoor je niet bij een tentamen of (deels) niet bij een verplicht practicum kunt zijn?

 • Voor tentamens, zal de docent (en de Examencommissie) per vak bekijken wat een haalbare oplossing is.
 • Voor practicum neem dan zo snel mogelijk contact op met de docent om tot een passende en haalbare oplossing te komen. 

Studenten die vanwege gezondheidsredenen langdurig niet op de campus aanwezig kunnen zijn, worden aangeraden contact op te nemen met hun studieadviseur.

Horeca

Vanaf maandag 27 september kun je zonder corona check terecht in de horeca van de TU Delft. Uitzondering hierop is X, vanwege het openbare karakter. Labs, Hang Out en Food station vallen niet onder de horeca van TU Delft, ook daar geldt nog de corona check.

Hulp nodig?

 • Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen. Maak een online afspraak
 • Wil je gebruik maken van onze spreekuren met psychologen, studentendecanen of het career centre? Vul dan voor 11.00 uur het consent form in.
 • Studeren op afstand – hoe ga ik daar mee om? Op deze pagina kun je een overzicht vinden met tips, support, tools en activiteiten op gebied van welzijn en studie.