Huisvesting als gezondheidszorg: Nelson Mota wint NWO/NRO Comenius Onderwijssubsidie

Nieuws - 15 juni 2022 - Communication BK

Het belang van biodiversiteit voor de volksgezondheid wordt algemeen erkend. Weinig mensen zijn zich er echter van bewust hoezeer woningontwerpbeslissingen van invloed zijn op de interactie tussen mensen, niet-mensen en de diversiteit aan micro-organismen die onze leefomgeving bevolken. Met het project Housing as Healthcare: Mapping the correlation between housing design, microbiodiversity and health in The Hague heeft Nelson Mota de NWO/NRO Comenius Teaching Fellowship gewonnen.

Om de kenniskloof op dit gebied te overbruggen, betrekt dit project docenten en studenten architectuur en (bio-)geneeskunde in een transdisciplinair samenwerkings- en cocreatieproces. Samen gaan zij woonwijken in Den Haag bestuderen en een baanbrekende combinatie ontwikkelen van omgevingsmicrobioom-onderzoek met etnografisch onderzoek en ruimtelijke analyse. Het resultaat van dit project ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve microbioom-geïnspireerde woonbenaderingen om gezondheid en welzijn te verbeteren.

Meer informatie

Sinds 2017 hebben meer dan 200 onderwijsprofessionals een Comeniusbeurs ontvangen. Met deze beurs kunnen zij hun visie op onderwijsvernieuwing in de praktijk brengen.

Nelson Mota is universitair hoofddocent bij de afdeling Architecture.

De fotocredits zijn:
Correlatie tussen longgezondheid en percentage te openen ramen in geselecteerde casestudies van woningen in het Geuzen-Statenkwartier (Den Haag). Onderzoek ontwikkeld door studenten van TU Delft, LUMC en Leiden Hogeschool tijdens de transdisciplinaire onderzoeksworkshop die in het najaar van 2021 wordt georganiseerd.
Foto gemaakt door: Anth├ęa Karkoullis, Elise van der Oost, Madeleine Waller, Tasos Antonopoulos and Willem Elskamp