Stimuleren van biodiversiteit in 3D geprinte bio-cyber-fysieke ‘planetoids’

Nieuws - 20 oktober 2022 - Communication BK

Werktuig-robots hebben een korte maar rijke geschiedenis in de architectuur, inclusief materiaalonderzoek en nieuwe bouwtechnieken. Onderzoekers Henriette Bier en Pierre Oskam creëeren met een team van landschapsarchitecten, architecten, en robotici in het Robotic Building lab bio-cyber-fysieke capsules, zogenaamde 'planetoïden'.

Deze planetoïden hebben meerdere holtes en kleine ruimtes en bieden zo biotopen voor planten, insecten en kleine dieren om deze ruimtes letterlijk nieuw leven in te blazen.  Dit project heeft tot doel ingrepen te doen die het bestaande leven in stedelijke restruimtes ten goede komen. En stimuleert op die manier autonome ontwikkeling, met name op het gebied van biodiversiteit en het vasthouden van water. De planetoïde zijn toegankelijk voor passanten of buren om de planetoïden te bezoeken, hun water te geven en indien nodig, ze te verplaatsen naar plekken met minder zon of wind afhankelijk van sensoren die toegankelijk zijn via een app, over de respectievelijke microklimaten.

De planetoïde

De planetoïde wordt met behulp van robot-3D printtechniek geconstrueerd. Het prototype van de planetoïde is geprint van een biopolymeer op houtbasis. Het project is een samenwerking tussen Complex Projects van de afdeling Architecture en Landschapsarchitectuur van de afdeling Urbanism.

Meer informatie

De onderzoekers Henriette Bier, Arwin Hidding, en Max Latour van Complex Projects en Pierre Oskam van Landschapsarchitectuur werken samen met academische en industriële partners zoals UniFri, 3D Robot Printing, en Tokencube.  Kijk hier voor meer informatie.

Binnenkort opent in Sydney de tentoonstelling The SHErobots: Tool, Toy, Companion die in gaat op de vragen over de aard en de processen van de hedendaagse robotica door de lens van vrouwelijke perspectieven. Henriette Bier zal met haar ‘planetoide’ onderdeel zijn van deze tentoonstelling in Sydney. Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, via de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, Australië en de TU Delft, Robotics Institute, Nederland.