Studenten presenteren ideeën voor Delft Draait Door

Nieuws - 16 november 2022 - Communication BK

Afgelopen weken waren studenten Building Technology aan het werk in de Delftse wijk Buitenhof. Hun opdracht was om in gesprek te gaan met lokale experts binnen de wijk en vervolgens met een innovatief project te komen dat ook als een sociale functie kan fungeren.

Een belangrijk doel van de gekozen aanpak was ook om de studenten kennis te laten maken met de uitdagingen die in de Buitenhof spelen. De kernwaarden binnen de innovatieve ideeën lagen bij het bijdragen aan een duurzame en gezonde wijk. 

De studenten hebben zich met onderstaande onderwerpen en ontwerpen beziggehouden en gepresenteerd tijdens de bijeenkomst met de bewoners en experts:

  1. The Culture ‘Huis’ Reimagined: gaat over voedselproductie en consumptie in de wijk. Hierbij hebben de studenten een wandelroute door de wijk bedacht die de cyclus van voedselproductie en consumptie behandeld. Daarnaast hebben zij een gebouw ontworpen, passend binnen het landschap, waar de sociale ondernemingen en bewoners van de wijk verschillende activiteiten en evenementen kunnen organiseren. 
  2. Buitenhof Re-Composed: deze groep heeft zich beziggehouden met de functie van muziek binnen de wijk. Hierbij hebben zij een voorstel voor muziek als verbindende factor in de buurt bedacht door een centraal paviljoen te ontwerpen met schuifwanden in de buitenruimte. Hiermee kan het paviljoen verschillende vormen en functies aannemen voor de buurt.
  1. ‘Start-Up’ ‘Ground-Up’ Chopinlaan: Dit project gaat over hoe start-ups geïntegreerd zouden kunnen worden rondom de Chopinlaan. Hierbij hebben de studenten een constructie ontworpen die zowel start-ups een plek geeft binnen de wijk maar ook een sociale functie heeft voor de bewoners van de flat.
  2. Neighbours ‘Year’ – Festival Village: hier is gekeken hoe je een festivalgedachte en aanpak permanent kunt toepassen op de buurt. Hierbij is het de bedoeling dat er festivallocatie komt die zowel vaste sociale functies biedt aan de bewoners, als de ruimte biedt om grotere sociale evenementen te huisvesten.
  3. The Red & Green Villages ‘Twinned’: Innovative Student Housing: de studenten hebben in dit project onderzocht waar er ruimte ligt in de buitenhof om de wijk te verbinden van The Green Village.  Zij hebben onderzocht of zo’n concept ook mogelijk is in de buitenhof en hoe dit eruit zal gaan zien. Hierbij hebben zij ook gekeken of er een nieuwe vorm van studentenwoningen gerealiseerd kan worden.

Bekijk de video die is gemaakt van het project en hoe de studenten dit project hebben ervaren.

Meer informatie

  • De studenten volgden de SWAT studio en werden begeleid door Craig Martin en Peter Teeuw.
  • Delft Draait Door is een evenement waar studenten, experts en buurtbewoners samenkomen en is een initiatief van de City Deal Kennis Maken Delft. Binnen deze City Deal Delft werken de kennisinstellingen in de stad samen met de gemeente aan belangrijke vraagstukken. Kennisinstellingen zijn ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool, InHolland en de TU Delft.
  • Lees ook eerdere interview over Delft City Deal.