Prof.dr. J. Gosseye

Hoogleraar Building Ideologies

Licht werpen op onderbelichte aspecten van de architectuur en stedenbouw in de twintigste eeuw. Dat is wat Janina Gosseye, hoogleraar Building Ideologies als onderzoeksgebied heeft. Hiervoor acht ze middelen zoals beeldverhalen en mondelinge bronnen heel geschikt. ā€œHoe beĆÆnvloeden politieke, sociale en economische ontwikkelingen onze gebouwde omgeving? Wat betekent dit voor bewoners, opdrachtgevers, architecten, aannemers?ā€

Prof. Janina Gosseye is sinds de herfst van 2020 werkzaam aan de faculteit Bouwkunde. Na in BelgiĆ«, AustraliĆ« en Zwitserland te hebben gewoond, verruilde ze haar betrekking aan ETH ZĆ¼rich voor een Delft Technology Fellowship, een regeling bedoeld om meer vrouwelijke onderzoekers aan de universiteit te binden. Haar werk is echter niet technologisch georiĆ«nteerd. In haar opleiding tot architect in Brussel hadden de geesteswetenschappen de overhand.

Na ook een graad in Human Settlements te hebben verworven, promoveerde Janina Gosseye in 2012 in Leuven op onderzoek naar door de Vlaamse overheid gebouwde vrijetijdsvoorzieningen in de naoorlogse periode. Dit onderzoek naar de wisselwerking tussen de ideologie van de welvaartsstaat en de gebouwde omgeving breidde ze vervolgens uit. Het snijvlak van architectuur, stedenbouw, politieke en sociale systemen heeft haar warme belangstelling. Binnen de afdeling Architectuur van deze faculteit heeft zij een eigen visie ontwikkelt op onderzoek naar dit snijvlak. Deze visie vormt de grondslag van haar leeropdracht. Onder de term Building Ideologies schaart zij diverse inspanningen, te zien als een drieluik.

Een eerste luik betreft Profession and Practice. Dit behelst wetenschappelijk onderzoek naar veranderingen in de beroepspraktijk van architecten en stedenbouwkundigen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Hoe verhoudt professionalisering zich bijvoorbeeld tot veranderende regelgeving ten gevolge van sociale en politieke verschuivingen? Hiervoor is in Europa, ook in Nederland, betrekkelijk weinig aandacht.
Het tweede luik, Projects and Programmes houdt in dat Janina geschiedenissen van specifieke gebouwen en ruimtelijke ontwikkelingen ontrafelt. Hoe belichaamt onze gebouwde omgeving sociaal-politieke ideeƫn en bewegingen? Voor dergelijk architectuurhistorisch onderzoek wil zij graag ruimte scheppen.
Via het derde luik, Perspectives, werpt Janina licht op partijen die in de geschiedschrijving ondervertegenwoordigd zijn. Een van de methoden hiervoor aangewend worden, is het vastleggen van de mondelinge overlevering, oral history. ā€œWat zeggen getuigenissen van opdrachtgevers, bewoners, architecten, aannemers, en anderen over de maatschappij waarin het gebouwde een positie heeft?ā€  

Prof.dr. Janina Gosseye